مقدمات کتابخانۀ زیرساخت فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوبITIL

نام دوره : مقدمات کتابخانۀ زیرساخت فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوبITIL
نام لاتین دوره : Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Foundation
کد دوره : P.M.94.135
مدت زمان : 32 ساعت
هزینه ثبت نام : 6,500,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان می توانند به‌خوبی با مفهوم ITIL، به‌عنوان كتابخانه ای از بهترین تفكرات در حوزۀ مدیریت خدمات فناوری اطلاعات آشنا شوند. همچنین شركت‌كنندگان در این دوره با اصول و مفاهیم کلیدی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، مزایای پیاده‌سازی ITIL در سازمان، فرآیندهای مدیریت خدمات، نقشۀ چرخۀ عمر خدمات، مفاهیم و فرآیندهای مرتبط با چرخۀ عمر خدمات، فعالیت‌ها و مسئولیت‌های هر مرحله از چرخۀ عمر خدمات و عواملي که بر کارایی چرخۀ عمر خدمات اثر می‌گذارند، آشنا می‌شوند.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با اصول و مفاهیم ITIL
 2. درک اهمیت ITIL در دنیای امروزه
 3. آشنایی با فرآیندهای کلیدی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، نقش‌ها و مسئولیت‌ها و تعامل میان آنها
مخاطبین دوره :
 1. مدیران، کارشناسان، متخصصان و مشاوران حوزۀ فناوری و امنیت اطلاعات
 2. مدیران و کارشناسان طرح و برنامه، سامانه‌ها و روش‌ها و تضمین کیفیت سازمان‌ها
 3. شرکت‌های مشاوره و مجری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
 4. کارکنان درگیر در توسعه و بهبود فرآیندهای سازمانی
سر فصل ها :
 1. آشنایی با تعاریف و مفاهیم کلیدی مدیریت خدمات IT
 2. مروری بر تاریخچه ITIL
 3. آشنايي با مفاهيم بلوغ فرآيندي سازمان‌ها و اثر آن در پياده‌سازي
 4. معرفی ITIL و چرخۀ عمر خدمات
 5. بررسي فرآيندهاي مرتبط با استراتژي خدمات
 6. بررسي فرآيندهاي طراحي خدمات و رابطه آنها با يكديگر
 7. بررسي فرآيندهاي جاری سازی خدمات و جايگاه آنها
 8. بررسي فرآيندهای عمليات و پشتیبانی خدمات
 9. بررسي فرآیندهای بهبود مستمر خدمات
 10. شناسایی نقش‌ها و مسئولیت‌های افراد درگیر در زیرساخت IT سازمان
 11. تشریح منافع کلیدی مدیریت خدمات IT
 12. نکات و ترفندهای پیاده‌سازی ITIL
 13. تشریح چند مثال کاربردی پیاده‌سازی ITIL
مقدمات کتابخانۀ زیرساخت فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوبITIL