تخصصی مدیر امنیت اطلاعات

نام دوره : تخصصی مدیر امنیت اطلاعات
نام لاتین دوره : Certified Information Security Manager (CISM)
کد دوره : P.M.94.121
مدت زمان : 32 ساعت
هزینه ثبت نام : 7,800,000 ریال

خلاصه دوره :

این دوره بر روی دانش مدیریت مخاطرات به‌عنوان پایه و اساس امنیت اطلاعات تمرکز می‌نماید. همچنین به مباحث گسترده‌تری همچون حاکمیت امنیت اطلاعات و تجارب کاربردی نظیر توسعه و مدیریت برنامۀ امنیت اطلاعات سازمان و مدیریت رخدادها می‌پردازد. نیاز است مدیران ارشد امنیت اطلاعات سازمان‌ها علاوه‌بر دانش مدیریت امنیت اطلاعات، دانش فنی در حوزۀ امنیت اطلاعات را نیز در حد بالایی داشته باشند؛ لذا گذراندن دورۀ CISM  براي کلیۀ مدیران ارشد امنیت اطلاعات، پیشنهاد مي‌شود.

اهداف دوره :
 1. افزایش آگاهی مدیران در مواجهه و مدیریت مخاطرات از دیدگاه امنیتی
 2. ايجاد توانايي بيشتر رهبري براي مديران امنيتي سازمان‌ها
مخاطبین دوره :
 1. مدیران امنیت اطلاعات و حراست
 2. متخصصان سامانه‌هاي اطلاعاتی و امنیتی
 3. مدیران شبکه و فناوری اطلاعات
 4. مشاوران سامانه‌هاي امنیت اطلاعات و کلیه علاقه‌مندان به مقولۀ امنیت
سر فصل ها :
 1. حاکمیت امنیت اطلاعات
 2. توسعه و مدیریت برنامه امنیت اطلاعات
 3. مدیریت و پاسخ‌گویی به حوادث امنیتی
 4. توسعه و چیدمان استراتژی امنیت اطلاعات با اداره امور سازمان‌ها
 5. شناسایی الزامات قانونی و قراردادی
 6. مدیریت و پیاده‌سازی اطلاعات فرآیند ارزیابی مخاطرات
 7. طبقه‌بندی دارایی‌های اطلاعاتی و مالکان آنها
 8. شناسایی و ارزیابی استراتژی‌های کاهش مخاطرات
 9. ادغام مدیریت مخاطرات در فرآیندهای چرخه حیات کسب و کار
 10. برنامه‌های توسعه برای پیاده‌سازی یک استراتژی امنیت اطلاعات
 11. فناوری‌های امنیتی و کنترل‌ها
 12. توسعه معماری و توسعه سیاست‌های امنیت اطلاعات
 13. کامل‌کردن نیازهای امنیت اطلاعات در فرآیندهای سازمانی
 14. کامل‌کردن کنترل‌‌های امنیت اطلاعات در قراردادها
 15. اجرای سیاست‌ها و مطابقت با استانداردها
تخصصی مدیر امنیت اطلاعات