آشنايي با زيرساخت كليد عمومي PKI

نام دوره : آشنايي با زيرساخت كليد عمومي PKI
نام لاتین دوره : Public Key Cryptography (PKI)
کد دوره : P.M.94.170
مدت زمان : 24 ساعت
هزینه ثبت نام : 5,500,000 ریال

خلاصه دوره :

در اين دوره ابتدا تعريف كلي از زيرساخت كليد عمومي و مفاهيم رمزنگاري متقارن و نامتقارن ارائه مي‌شود؛ سپس به بررسي زيرساخت كليد عمومي و طراحي و توسعۀ نرم‌افزار صدور گواهي الكترونيكي و افزودن قابليت كليد عمومي به نرم‌افزارهاي كاربردي و همچنين كاربرد آن در ماژول‌هاي سخت‌افزاري پرداخته خواهد شد.

اهداف دوره :
 1. آشنايي با مفاهيم زيرساخت كليد عمومي
 2. آشنايي با چگونگي پياده‌سازي زيرساخت
 3. آشنايي با چگونگي توسعۀ ابزارهاي صدور گواهي الكترونيكي
مخاطبین دوره :
 1. دانشگاهي (دانشجويان)
 2. كارشناسان امنيت اطلاعات
سر فصل ها :
 1. رمزنگاري متقارن و مسألۀ توزيع كليد
 2. رمزنگاري نامتقارن و مسألۀ اعتماد به كليد عمومي
 3. مركز صدور گواهي الكترونيكي (CA)
 4. دفاتر ثبت نام (RA)
 5. گواهي كليد عمومي مبتني‌بر استاندارد X.509
 6. مراجع اطمينان
 7. اعتبارسنجي گواهي به‌صورت برون‌خط (CAL)
 8. اعتبارسنجي گواهي به‌صورت برخط (OCSP)
 9. تشكيل و اعتبارسنجي زنجيرۀ گواهي (Path Validation)
 10. درخواست امضاي گواهي (CSR)
 11. مخزن گواهي و پروتكل‌هاي استفاده از آن
 12. ماژول‌هاي رمزنگاري سخت‌افزاري  (توكن و كار هوشمند) و استاندارد PKCS#11
آشنايي با زيرساخت كليد عمومي PKI