شناسایی خودکار زبان

نام دوره : شناسایی خودکار زبان
نام لاتین دوره : Automatic language Recognition
کد دوره : P.M.94.176
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

شناسایی زبان خودکار به روش‌ها و الگوريتم‌هایی گفته می‌شود که زبان گفتاری را مدل و طبقه‌بندی کرده و زبان سیگنال گفتار را تشخیص می‌دهد. یکی از روش‌های پایه، استخراج ويژگی طیفی از فریم‌های سیگنال گفتار و مدل‌کردن این ويژگی‌ها با مدل مخلوط گوسی (روش GMM-UBM) است. در این کارگاه آموزشی مستمعین با اصول کلّی شناسایی زبان از سیگنال گفتار آشنا شده و درعمل با نحوۀ عملکرد روش GMM-UBM با استفاده از یکی از جعبه‌ابزارهای معمول شناسایی زبان آشنا خواهند شد.

اهداف دوره :
 1.  آشنایی با مبانی اوّلیه شناسایی زبان
 2.  آشنایی با روش‌های متداول برای شناسایی زبان از سیگنال گفتار
 3. آشنایی با مراحل پیش پردازش سیگنال گفتار و استخراج ويژگی‌های   طیفی مناسب برای شناسایی زبان
 4.  آشنایی با سامانة پایه شناسایی زبان به روش GMM-UBM
 5.  آشنایی با یک جعبه ابزار معروف در زمینه شناسایی زبان
 6.  آشنایی عملی با نحوۀ اجرای سامانة شناسایی زبان به روش GMM-UBM
مخاطبین دوره :
 1. در سطح دانشگاهی
 2. علمی کاربردی
سر فصل ها :
 1. مبانی اوّلیه شناسایی زبان و کاربردها
 2.  روش‌های شناسایی زبان
 3.  بلوک‌های مختلف سامانة شناسایی زبان
 4.  پیش پردازش سیگنال گفتار و استخراج ويژگی
 5.  معرفی مراحل و نحوۀ پیاده‌سازی روش GMM-UBM
 6.  آشنایی با جعبه ابزار شناسایی زبان
 7.  اجرای یک برنامۀ شناسایی زبان به‌طور عملی
شناسایی خودکار زبان