فرمت‌های ویدئویی

نام دوره : فرمت‌های ویدئویی
نام لاتین دوره : Video Formats
کد دوره : P.M.94.185
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,900,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دوره به معرفی فرمت‌های ویدئویی مشهور پرداخته می‌شود و در این راستا کدک‌ها، پسوندهای رایج، کاربردها، نرم‌افزارها و اصطلاحات مورد استفاده در این فرمت‌ها، معرفی می‌شوند.

اهداف دوره :
  1.  آشنایی با اصطلاح پرکاربرد در حوزۀ ویدئو
  2.  آشنایی با فرمت‌های رایج ویدئویی
  3.  آشنایی با کدک‌های معروف ویدئویی
  4.  آشنایی با نرم‌افزارهای معروف در حوزۀ ویدئو
مخاطبین دوره :

در سطح دانشگاهی

سر فصل ها :
  1. معرفی مفاهیم مرتبط با حوزۀ ویدئو
  2.  معرفی استانداردهای متداول MPEG
  3.  معرفی فرمت‌های ویدئویی متداول
  4.  معرفی کدک‌های ویدئویی
  5.  معرفی نرم‌افزارهای مرتبط با حوزۀ ویدئو
  6.  نتیجه‌گیری
فرمت‌های ویدئویی