آموزش ارتباط غیر کلامی (زبان بدن)

نام دوره : آموزش ارتباط غیر کلامی (زبان بدن)
نام لاتین دوره : NonVerbal Communication (Body Language)
کد دوره : P.M.94.194
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

با توجّه به آسیب‌های معمول ارتباط کلامی (سوء برداشت و سوء تفسیر، تحریف معانی و ...) و اعتبار بیشتر چهره و بدن در انتقال مفاهیم، تبیین دقیق موضوع حائز اهمیت است.

اهداف دوره :
 1. شناخت کلام و Prosody آن
 2. آفات کلام از نظر بی‌اعتباری
 3. اعتبار بالای چهره و بدن نسبت به کلام
 4. بررسی فریب در چهره و بدن
مخاطبین دوره :
 1. در سطح مراکز گزینش ادارات و سازمان‌ها
 2. در سطح کلینیک‌های روانکاوی و روانپزشکی به‌منظور روانشناسی مارکتینگ
سر فصل ها :
 1. تعریف ارتباط کلامی و غیرکلامی
 2. هیجان‌های اصلی
 3. چهره و ریزحالت‌ها
 4. قسمت‌های مختلف بدن
 5. نوع برخورد، دست‌دادن، نشستن، ایستادن و تعامل افراد با هم
آموزش ارتباط غیر کلامی (زبان بدن)