آشنایی با اصول اولیۀ میکروبیولوژی

نام دوره : آشنایی با اصول اولیۀ میکروبیولوژی
نام لاتین دوره : Introduction to Basics of Microbiology
کد دوره : P.M.94.216
مدت زمان : 8 ساعت
هزینه ثبت نام : 1,900,000 ریال

خلاصه دوره :

همچون هر محیط دیگری با ورود به آزمایشگاه میکروبیولوژی و آغاز کار در این محیط، لازم است یک سری اصول اولیه مورد توجه قرار گیرند. بخشی از این اصول و قواعد مربوط به ایمنی فرد آزمایش‌کننده بوده و برخی نیز به ایمنی محیط و ابزار آزمایشگاه مربوط هستند. برخی از این موارد در آزمایشگاه‌های دیگر به‌ویژه آزمایشگاه‌های شیمی نیز مورد توجه بوده و برخی مختص کارهای میکروبی هستند. در این کارگاه سعی شده اصول اولیۀ کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی آموزش داده شود.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با وسایل و ابزار کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 2. آشنایی با فرآیند استرلیزاسیون و کار با دستگاه اتوکلاو
 3. آشنایی با انواع محیط کشت‌ها و روش‌های تهیۀ آنها
 4. آشنایی با انواع تست‌های میکروبیولوژی
 5.  آشنایی با انواع روش‌های رنگ‌آمیزی میکروب‌ها
مخاطبین دوره :
 1. كليۀ دانشجويان ميكروبيولوژي
 2. آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي
 3. مراكز تحقيقاتي، صنعتي بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي و آزمايشگاهي
سر فصل ها :
 1. اصول کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 2. اصول کار با دستگاه اتوکلاو و چگونگی استرلیزاسیون لوازم و مواد
 3. آماده‌سازی و استرلیزاسیون محیط‌ها ی کشت
 4. کشت و خالص‌سازی باکتری‌ها
 5. انجام تست‌های مهم بیوشیمیایی در تشخیص انواع میکروارگانیسم‌ها
 6. آموزش رنگ‌آمیزی اجزاي مختلف میکروارگانیسم‌ها
آشنایی با اصول اولیۀ میکروبیولوژی