کارگاه آموزشي تدوين استرات‍ژي‌هاي دانش و مديريت دانش سازمانی

نام دوره : کارگاه آموزشي تدوين استرات‍ژي‌هاي دانش و مديريت دانش سازمانی
نام لاتین دوره : Formulating Organizational Knowledge and Knowledge Management Strategies
کد دوره : P.M.94.221
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

یکی از مسائلی که در هر سازمانی ممکن است وجود داشته باشد، عدم شناخت دانش‌های مورد نیاز سازمان برای دستیابی به اهداف کلان آن است. شناسایی حوزه‌های تخصصی مورد نیاز برای هر سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع این اولین گام در مسیر تعیین استراتژی‌های دانش هر سازمان محسوب می‌شود. با تدوين استراتژي‌هاي دانش و مديريت دانش، سازمان حوزه‌هاي كليدي دانشي را كه براي موفقيت حال و آينده‌اش ضروري هستند، شناسايي مي‌كند و با ارزيابي اين حوزه‌هاي دانشي براساس چهار ويژگي "كيفيت"، "اعتبار"،‌ "كدشدگي" و "توزيع‌شدگي" مشخص مي‌كند كه براي تحقق چشم‌اندازش، بايستي هر كدام از اين چهار ويژگي به چه نقطه مطلوبي برسد.  درضمن براي رسيدن از وضعيت موجود دانشي به وضعيت مطلوب دانشي، مسير مناسب و راه‌كارهاي عملي مرتبط با آن ‌را شناسايي و برنامه‌ريزي مي‌‌نمايد.

اهداف دوره :

1- درك اهميت بهره‌گيري و پياده‌سازي روش‌هاي كاربردي تدوين استراتژي دانش و مديريت دانش در سازمان  

2- آشنايي با روش‌هاي تدوين استراتژي‌ دانش در سازمان  

3- آشنایی با گام‌هاي عملي و كاربردي تدوين استراتژي دانش و مديريت دانش  در سازمان  

سر فصل ها :
  1. شناسايي حوزه‌هاي دانشي سازمان 
  2. تعيين ارتباط بين هر حوزۀ دانشي با شاخص‌هاي تحقق اهداف كلان سازمان
  3. تعيين حوزه‌‌هاي دانشي كليدي سازمان
  4. شناسايي وضعيت فعلي و مطلوب هر يك از حوزه‌هاي دانشي كليدي
  5. تعيين اقدامات اجرايي لازم براي رسيدن به وضعيت مطلوب در هر يك از حوزه‌هاي دانشي كليدي
  6. تعيين برنامه عملياتي براي هر يك از اقدامات اجرايي
کارگاه آموزشي تدوين استرات‍ژي‌هاي دانش و مديريت دانش سازمانی