مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

نام دوره : مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
نام لاتین دوره : Strategic Planning & Management
کد دوره : P.M.94.226
مدت زمان : 16 ساعت (2 روز)
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دورۀ آموزشی، شرکت‌کنندگان مفاهیم مرتبط با استراتژی و مبانی حاکم بر آن و همچنین فنون و فرآیندهای مرتبط با برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک به‌صورت کاربردی آشنا می‌شوند. در این دوره شرکت‌کنندگان می‌آموزند که چگونه استراتژی‌های سازمان خود را تدوین کرده و آنها را اجرا كنند.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با مفاهیم و اصول مدیریت استراتژیک
 2. تدوین برنامه استراتژیک برای سازمان‌ها
 3. تحلیل داخلی سازمان
 4. تحلیل محیط نزدیک و دور سازمان
 5. شناخت انواع استراتژی‌ها و روش‌های به‌کارگیری آنها
مخاطبین دوره :
 1. مدیران ارشد سازمان‌ها
 2. مدیران بازاریابی و فروش سازمان‌ها
 3. مدیران و مشاوران و برنامه‌ریزان استراتژیک سازمان‌ها
 4. بازاریابان و توزیع‌کنندگان
سر فصل ها :
 1. مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی استراتژیک
 2. مفاهيم، روند تكاملي ، رویکردها و متدولوژي‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استراتژیک
 3. ترسیم چشم‌انداز سازمان
 4. فرهنگ سازمان و ارزش‌های بنیادین
 5. روش‌های پیش‌بینی و تحلیل محیط عمومی
 6. رویکرد جستجوي فرصت‌ها و عوامل محيطي مؤثر
 7. روش تحليل عوامل كليدي موفقيت در حوزه‌هاي فرصت  KFS و تحليل گلوگاه CFS
 8. رویکردها و روش‌هاي مديريت عملكرد و بازنگري استراتژي‌ها
 9. انواع استراتژی‌های اصلی و کاربردی
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک