مدیریت پروژۀ حرفه‌ای مبتنی بر استاندارد PMBOK

نام دوره : مدیریت پروژۀ حرفه‌ای مبتنی بر استاندارد PMBOK
نام لاتین دوره : Project Management Professional (PMP)
کد دوره : P.M.94.227
مدت زمان : 32 ساعت (4 روز)
هزینه ثبت نام : 7,200,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان با مفاهیم دانش روز مدیریت پروژه، یادگیری مهارت به‌کارگیری دانش، ابزارها و تکنیک‌های مربوط به مدیریت پروژۀ مشروحه در استاندارد PMBOK آشنا می شوند.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با مفاهیم بنیادی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK
 2. تسلط بر تكنيك‌هاي عملي مديريت، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
 3. آمادگي شركت‌كنندگان جهت شركت در آزمون  PMP
مخاطبین دوره :
 1. مديران و کارشناسان پروژه‌ها و مدیران عملیاتی
 2. مدیران عامل سازمان‌های پروژه‌محور
 3. مديران و كارشناسان ارشد برنامه‌ریزی و كنترل پروژۀ سازمان‌ها
 4. افرادى كه خود را براى آزمون PMP آماده می‌کنند.
سر فصل ها :
 1. چارچوب استاندارد مديريت پروژه
 2. چرخۀ حیات پروژه و سازمان
 3. مراحل و فرآیندهای مدیریت پروژه
 4. ساختار شکست کار (WBS)
 5. حوزه‌های دانش مدیریت پروژه
 6. مدیریت یک‌پارچگی پروژه
 7. مدیریت و برنامه‌ریزی محدودۀ پروژه
 8. مدیریت و برنامه‌ریزی زمان پروژه
 9. مدیریت و برنامه‌ریزی هزینۀ پروژه
 10. مدیریت و برنامه‌ریزی کیفیت پروژه
 11. مدیریت و برنامه‌ریزی منابع انسانی پروژه
 12. مدیریت و برنامه‌ریزی تدارکات پروژه
 13. مدیریت و برنامه‌ریزی ریسک پروژه
 14. مدیریت و برنامه‌ریزی ارتباطات پروژه
 15. راهبری، هماهنگی و کنترل پروژه
مدیریت پروژۀ حرفه‌ای مبتنی بر استاندارد PMBOK