آیین نگارش فارسی و مکاتبات اداری

نام دوره : آیین نگارش فارسی و مکاتبات اداری
نام لاتین دوره : Writing and Business Letters
کد دوره : P.M.94.237
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

مکاتبات اداری در نظام اداری اهمّیت فوق‌العاده‌ای دارد و رعایت آیین نگارش در این مکاتبات ضروری است. این دورۀ آموزشی بر آن است تا فنون گزارش‌نویسی و آیین نگارش اداری را به‌صورت کارگاهی و همراه با مثال‌های مختلف به کارکنان بخش‌های مختلف اداری آموزش دهد و از طرفی دیگر فراگیران این دوره را با آیین نگارش و درست‌نویسی در زیان فارسی آشنا سازد.

اهداف دوره :

1- آشنایی با اهمّیت و نقش مکاتبات اداری در سازمان

2- آشنایی با انواع نامه‌های اداری

3- کسب توانایی لازم در زمینۀ نگارش مطلوب در مکاتبات اداری

4- آیین نگارش و درست‌نویسی در زبان فارسی

سر فصل ها :

1- آشنایی و شناخت فرآیند ارتباط - انواع ارتباطات کلامی و غیر کلامی - شرایط ارتباط موفّق

2- تعریف سند، ارکان و انواع آن

3- شناخت و تعریف نامۀ اداری به‌عنوان یک سند

4- انواع نامه‌های اداری

5- ویژگی‌های نامه‌های اداری (براساس رعایت سلسله‌مراتب اداری و مشخّصات اندازه و فرم آن)

6- چکونگی تهیه و تنظیم نامۀ اداری

7- درست‌نویسی و ویرایش یک نامۀ اداری

8- گزارش به‌عنوان یکی از انواع نامه‌های اداری - انواع گزارش‌های متداول و معمول در سازمان‌ها

9- مراحل گزارش‌نویسی

10- تنظیم صورت‌جلسات

11- آیین نگارش زبان فارسی

12- نگارش علمی و نگارش ادبی

13- کاربرد نادرست واژگان و جمله‌نویسی

آیین نگارش فارسی و مکاتبات اداری