استانداردهای حسابداری دورۀ 1

نام دوره : استانداردهای حسابداری دورۀ 1
نام لاتین دوره : Accounting Standards 1
کد دوره : P.M.94.238
مدت زمان : 64 ساعت
هزینه ثبت نام : 15,000,000 ریال

خلاصه دوره :

آشنایی با استانداردهای حسابداری و نحوۀ استفاده از آن در فرآیند صورت‌های مالی و گزارش‌گری مالی.

اهداف دوره :

1- مبانی نظری حسابداری

2- چارچوب گزارش‌گری مالی

سر فصل ها :

1- چارچوب نظری و مبانی حسابداری ایران

2- هدف صورت‌های مالی

3- خصوصیات کیفی اطّلاعات مالی

4- عناصر صورت‌های مالی

5- شناخت در صورت‌های مالی

6- اندازه‌گیری در صورت‌های مالی

7- نحوۀ ارائۀ اطّلاعات در صورت‌های مالی

استانداردهای حسابداری دورۀ 1