استانداردهای حسابداری دورۀ 4

نام دوره : استانداردهای حسابداری دورۀ 4
نام لاتین دوره : Accounting Standards 4
کد دوره : P.M.94.241
مدت زمان : 64 ساعت
هزینه ثبت نام : 15,000,000 ریال

خلاصه دوره :

آموزش استانداردهای حسابداری 21 تا 32

اهداف دوره :
 1. تحلیل نظری استانداردهای 21 تا 32
 2. تحلیل عملی استانداردهای 21 تا 32
سر فصل ها :
 1.  حسابداري اجاره‌ها
 2. گزارش‌گري مالي ميان‌دوره‌اي
 3. حسابداري مشاركت‌هاي خاص
 4. گزارش‌گري مالي واحدهاي تجاري در مرحلۀ قبل از بهره‌برداري
 5. گزارش‌گري بر حسب قسمت‌هاي مختلف
 6. فعّاليت‌هاي كشاورزي
 7. طرح‌هاي مزاياي بازنشستگي (1383)
 8. فعّاليت‌هاي بيمۀ عمومي (1384)
 9. فعّاليت‌هاي ساخت املاك (1386)
 10. سود هر سهم (1388)
 11. دارايي‌هاي غير جاري نگهداري‌شده براي فروش و عمليات متوقّف‌شده (1388)
 12. كاهش ارزش دارايي‌ها (1389)
استانداردهای حسابداری دورۀ 4