اصول و نحوة راه‌اندازی مراکز گوهر و تیم‌های امداد رایانه‌ای

نام دوره : اصول و نحوة راه‌اندازی مراکز گوهر و تیم‌های امداد رایانه‌ای
نام لاتین دوره : CSIRT & CERT Implementation
کد دوره : P.M.94.112
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دورة آموزشی، مخاطبان ضمن آشنایی با چارچوب‌ها و اصول ایجاد تیم‌های امداد رایانه‌ای در سازمان‌های ایرانی، با روش‌های اجرایی طراحی، تشکیل و راه‌اندازی این تیم‌ها به‌صورت کامل آشنا شده و می‌توانند تیم‌های امداد رایانه‌ای را در سازمان‌های خویش پیاده‌سازی کنند.

اهداف دوره :
 1. کاهش و به حداقل‌رساندن بروز حادثه امنیتی در سازمان‌ها
 2. کاهش و به حداقل‌رساندن زمان پاسخ به حوادث رایانه‌ای در سازمان‌ها
 3. کاهش و به حداقل‌رساندن میزان خسارت حوادث رایانه‌ای در سازمان‌ها
مخاطبین دوره :
 1. مدیران، راهبران و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت
 2. مدیران و کارشناسان تیم‌های امداد و گروه‌های پاسخ به حوادث امنیتی رایانه‌ای
 3. سایر علاقه‌مندان به مباحث امنیت اطلاعات
سر فصل ها :
 1. تشکیل و راه‌اندازی مرکز گوهر
  1. معرفی مرکز گروه واکنش هماهنگ رخداد (گوهر)
  2. اسناد بالادستی الزام‌آور کشور درخصوص تشکیل مرکز گوهر در سازمان‌ها
  3. اهداف راه‌اندازی مرکز گوهر
  4. مزایای راه‌اندازی مرکز گوهر
  5. مأموریت‌ها و وظایف مرکز گوهر
  6. سطوح پیاده‌سازی مرکز گوهر
  7. مراحل تکامل مراکز گوهر
 2. گام‌های راه‌اندازی و تشکیل مرکز گوهر در سازمان
  1. جایگاه مرکز گوهر در چارت سازمان و ارتباط آن با سایر واحدها
  2. ساختار مرکز گوهر و تیم‌های آن
  3. نقش‌ها و مسئولیت‌های افراد
  4. تعیین مکان فیزیکی مرکز گوهر
 3.  تعاملات مرکز گوهر
  1. نحوة تعامل مرکز گوهر با مرکز عملیات امنیت (SoC)
  2. نحوة تعامل مرکز گوهر با سایر گوهرها
  3. نحوة تعامل مرکز گوهر با مراکز ماهر و آپا
  4. نحوة تعامل مرکز گوهر با ذی‌نفعان سازمان (همکاران، مشتریان، بیمه‌گذاران، اشخاص سوم و غیره)
  5. نحوة تعامل مرکز گوهر با سازمان‌های بالادستی، نهادهای امنیتی و قانون‌گذار
 4. سرویس‌های امنیتی مرکز گوهر
  1. خدمات پیش‌گیرانه
  2. خدمات واکنشی
  3. خدمات مدیریت کیفی امنیت
 5. فراهم‌آوری امنیت مرکز گوهر
  1. امنیت شبکه
  2. امنیت فیزیکی
  3. امنیت منابع انسانی
 6. ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده در مرکز گوهر
 7. مدیریت رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  1. چرخة مدیریت رخدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  2. چگونگی گردش کار بین تیم‌های گوهر
  3. نحوة رصد و تشخیص نفوذ به سازمان
  4. نحوة شناسایی رخدادهای امنیتی در سازمان
  5. نحوة شناسایی آسیب پذیری‌ها
  6. نحوة جمع‌آوری گزارش‌ها و هشدارها از تجهیزات شبکه و سامانه‌های امنیتی
 8. ارزیابی و تصمیم‌گیری درباره رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  1. نحوة تعیین متدولوژی رسیدگی به حوادث امنیتی
  2. نحوة تدوین طرح ارزیابی و تصمیم اولیه
  3. نحوة تدوین طرح ارزیابی و تأیید رویدادهای امنیتی
  4. نحوة تدوین طرح رده‌بندی رویدادهای امنیتی
 9. پاسخ‌گویی به رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  1. نحوة تدوین طرح پاسخ‌گویی به حوادث امنیتی
  2. نحوة تعیین اقدامات لازم درخصوص پاسخ‌گویی فوری به حوادث امنیتی
  3. نحوة تعیین اقدامات لازم درخصوص پاسخ‌گویی ثانویه به حوادث امنیتی
  4. نحوة تعیین اقدامات لازم درخصوص پاسخ‌گویی‌ها با موقعیت‌های ویژه
  5. نحوة تعیین طرح محدودسازی اثرات نامطلوب حوادث امنیتی
  6. چگونگی طراحی زیرساخت‌های سازمانی مطلوب و مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به رویدادهای امنیتی
  7. نحوة تدوین طرح استمرار کسب و کار
  8. نحوة تعیین متدولوژی مناسب جهت روزآمدکردن اطلاعات رویدادهای امنیتی
  9. نحوة تعیین کنترل‌های امنیتی در رابطه با رویدادهای امنیتی
  10. نحوة تعیین متدولوژی ارزیابی کنترل‌های امنیتی به‌کار گرفته‌شده
  11. نحوة تعیین روش تحلیل امور قانونی امنیت اطلاعات
 10. نحوة اعلام هشدار در مورد رخدادهای امنیتی
 11. نحوة تهیه فرم‌های مورد نیاز مرکز گوهر
 12. فرآیندهای ترمیم و بازیابی از حوادث در گوهر
 13. چگونگی اشتراک‌گذاری اطلاعات و پایگاه دانش حوادث
 14. گزارش‌دهی رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  1. نحوة گزارش‌دهی رخدادهای امنیتی به گوهر
  2. نحوة گزارش‌دهی رخدادهای امنیتی از گوهر به سایر نهادها
 15. یادگیری از رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  1. نحوة تدوین برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی
  2. نحوة تدوین متدولوژی مستندسازی رویدادهای امنیتی
  3. نحوة تدوین روش بازنگری‌های مدیریتی امنیت اطلاعات
  4. نحوة تدوین طرح‌واره بهبود در کاربرد نظارت امنیت اطلاعات
 16. ویژگی‌ها و ساختار پرتال سازمانی مرکز گوهر
 17. روش‌های ارزیابی و ممیزی عملکرد مرکز گوهر
 18. معرفی بهترین الگوها و استانداردهای جهانی در خصوص راه‌اندازی و تشکیل مرکز گوهر
اصول و نحوة راه‌اندازی مراکز گوهر و تیم‌های امداد رایانه‌ای