امنیت شبکه‌های بی‌سیم

نام دوره : امنیت شبکه‌های بی‌سیم
نام لاتین دوره : Wireless Networks Security
کد دوره : P.M.94.129
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,900,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دوره آموزشی، مخاطبان ضمن آشنایی کامل با شبکه‌های بی‌سیم، با چالش‌ها، مشکلات، تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های این شبکه‌ها آشنا شده و ضمن یادگیری تکنیک‌های امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم، می‌توانند شبکه‌ای امن را براساس بهترین درس‌آموزها و استانداردهای جهانی، طراحی، راه‌اندازی و نگهداری کنند.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با انواع شبکه‌های بی‌سیم
 2. آشنایی با چالش‌های امنیتی در شبکه‌های بی‌سیم
 3. آشنایی با آسیب پذیری‌ها، تهدیدات و حملات امنیتی در شبکه‌های بی‌سیم و روش‌های مقابله با آنها
 4. آشنایی با روش‌های امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم
 5. آشنایی با استانداردها و به‌روش‌ها در حوزه امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم
مخاطبین دوره :
 1. مدیران، راهبران و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت
 2. مشاوران امنیت اطلاعات
 3. سایر علاقه‌مندان به مباحث امنیت اطلاعات
سر فصل ها :
 1. آشنایی با شبکه‌های بی‌سیم
  1. اجزا و مؤلّفه‌های شبکه‌های بی‌سیم
  2. معماری شبکه‌های محلی بی‌سیم
  3. انواع شبکه‌های بی‌سیم، محدوده و باندهای فرکانسی آنها
  4. کانال‌های مورد استفادة شبکه‌های بی‌سیم
  5. پروتکل‌های شبکه‌های محلی بی‌سیم
  6. پشتة پروتکل‌های شبکه‌های محلی بی‌سیم
 2. امنیت شبکه‌های محلی بی‌سیم
  1. مشکلات و چالش‌های امنیتی شبکه‌های بی‌سیم
  2. آسیب‌پذیری‌های رایج در تجهیزات بی‌سیم
  3. حملات و تهدیدات امنیتی شبکه‌های بی‌سیم
  4. روش‌های مقابله با حملات و تهدیدات شبکه‌های بی‌سیم
  5. خط‌مشی‌های امنیتی شبکه‌های بی‌سیم
  6. درس‌آموزه‌ها و به‌روش‌های امنیتی شبکه‌های بی‌سیم
  7. ابزارهای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم، کاربردها و ویژگی‌های آنها
  8. معماری امن شبکه‌های بی‌سیم
  9. دفاع در عمق در شبکه‌های بی‌سیم
  10. روش‌های اجرایی فراهم‌آوری امنیت در شبکه‌های بی‌سیم
امنیت شبکه‌های بی‌سیم