همکاران

پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی به منظور انجام پژوه های پژوهشی و صنعتی مورد علاقه ، بسط و گسترش فعالیت های پژوهش و آموزشی ، بین دانشگاه ها ، انجمن ها و مراکز آموزشی زیر تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است .