مبانی امنیت اطلاعات

نام دوره : مبانی امنیت اطلاعات
نام لاتین دوره : Fundamentals of Information Security
کد دوره : P.M.94.101
مدت زمان : 34 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

این دوره یکی از دوره‌ های پایه و پیش‌نیاز برای کلیۀ دوره‌ های آموزشی امنیت اطّلاعات به‌ شمار می‌آید. در این دوره مفاهیم پایه در حوزۀ امنیت اطّلاعات و ارتباطات معرفی و تشریح و مخاطب با مکانیزم‌ های امنیتی اصلی در این حوزه آشنا می‌شود.

معیارهای امنیتی، مکانیزم‌ ها و روش‌ های امنیتی و ابعاد امنیتی محورهای اصلی در این دوره پایه خواهد بود. انواع آسیب‌پذیری‌ ها، تهدیدات و حملات مطرح در این حوزه بخش دیگری از رئوس مطالب این دوره هستند.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با مفاهیم اصلی حوزۀ امنیت اطّلاعات
 2. آشنایی با روش‌ ها و مکانیزم‌ های امنیتی
 3. آشنایی با انواع حملات، ضعف‌ ها و تهدیدهای امنیتی
مخاطبین دوره :
 1. مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات
 2. مدیران و کارشناسان حراست سازمان‌ها
 3. کارشناسان و مشاوران امنیت اطلاعات
 4. سایر علاقمندان به مباحث امنیت اطلاعات
سر فصل ها :
 1. آشنایی با مفاهیم پایه در امنیت اطّلاعات
 2. آشنایی با روش‌ ها و مکانیزم‌ های امنیتی
 3. آشنایی با ابزارهای امنیتی
 4. آشنایی با قراردادها و سرویس‌ های امنیتی
 5. آشنایی با مفاهیم بنیادی در تحلیل مخاطرات
 6. آشنایی با انواع آسیب‌ پذیری در سامانه‌ های اطّلاعاتی
 7. آشنایی با منابع تهدید در سامانه‌ های اطّلاعاتی
 8. آشنایی با رده‌های مختلف حملات در سامانه‌ های اطّلاعاتی
مبانی امنیت اطلاعات