مقدمات کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوب COBIT

نام دوره : مقدمات کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوب COBIT
نام لاتین دوره : Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) Foundation
کد دوره : P.M.94.134
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 5,500,000 ریال

خلاصه دوره :

COBIT نقش مرکزی فناوری اطلاعات را در ارزش‌آفرینی برای کسب‌وکار پررنگ‌تر کرده و مدیران را در حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات در قالب یک چارچوب جامع و واحد و نیز با در نظر گرفتن الزامات کسب‌وکار، قابلیت‌ها و منابع فناوری اطلاعات و نیز الزامات ذی‌نفعان مختلف سازمان کمک می‌کند. این چارچوب جنبة عمومی داشته و قابل کاربرد در هر سازمانی با هر طیف فعالیت و اندازه و نوع است. شرکت‌کنندگان در این دوره، لزوم وجود چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات و نیز نقشی را که COBIT در تحقق این نیازها ایفا می کند به همراه شرح مطالعات موردی فرا می‌گیرند.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با اصول حاکمیت فناوری اطلاعات
 2. آشنایی با فرآیندهای COBIT
 3. درک ارتباط بین COBIT و سياست‌ها، استانداردها، رويه‌ها و خطوط راهنماي سازمان
مخاطبین دوره :
 1. مدیران، کارشناسان، متخصصان و مشاوران حوزة فناوری و امنیت اطلاعات
 2. مدیران و کارشناسان طرح و برنامه، سیستم‌ها و روش‌ها و تضمین کیفیت سازمان‌ها
 3. شرکت‌های مشاوره و مجری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
 4. کارکنان درگیر در توسعه و بهبود فرآیندهای سازمانی
سر فصل ها :
 1. آشنایی با چالش‌های کلیدی استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان
 2. آشنایی با اصول و قواعد حاکمیت فناوری اطلاعات
 3. آشنایی با حوزه‌های حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات و تفاوت‌های آنها
 4. چارچوب، اصول و قواعد کلی چارچوب  COBIT
 5. آشنایی با توانمندسازهای  COBIT
 6. آشنایی با مدل مرجع فرآیندهای  COBIT
 7. آشنایی با مدل بلوغ ارزیابی فرآیندهای  COBIT
 8. چگونگی رویارویی با ریسک‌های مرتبط با فناوری اطلاعات
 9. چگونگی بهبود میزان ارزش‌آفرینی فناوری اطلاعات
 10. نحوه برقراری ارتباط نزدیک میان اهداف کسب‌وکاری و فناوری اطلاعات در راستای ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده
 11. آشنایی با نحوة تدوین طرح جامع استراتژیک فناوری اطلاعات سازمان
مقدمات کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوب COBIT