پیاده‌سازی و سرممیزی سامانۀ مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر ISO 22301 و ISO 19011 تحت اعتبار انجمن جهانی ممیزان

نام دوره : پیاده‌سازی و سرممیزی سامانۀ مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر ISO 22301 و ISO 19011 تحت اعتبار انجمن جهانی ممیزان
نام لاتین دوره : Business Continuity Management System (BCMS) Auditor/Lead Auditor
کد دوره : P.M.94.131
مدت زمان : 40 ساعت
هزینه ثبت نام : 7,500,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با الزامات و نحوۀ پیاده‌سازی سامانۀ مدیریت تداوم کسب و کار، با نحوۀ تدوین و به‌کارگیری طرح‌های تداوم کسب و کار و تکنیک‌های ممیزی، مدیریت و رهبری تیم ممیزی، نحوۀ رفتار به هنگام ممیزی، فنون ارتباطی، تهیه چک‌لیست ممیزی، تشخیص عدم انطباق، تهیۀ گزارش و نحوۀ تعیین اقدامات اصلاحی، صلاحیت و سامانۀ ارزیابی ممیزان، روال و ضوابط بین‌المللی ممیزی شخص ثالث سامانۀ مدیریت تداوم کسب و کار آشنا می‌شوند. در این دوره، به‌منظور درک عمیق‌تر مفاهیم ارائه‌شده، کارگاه‌های آموزشی متعددی تعبیه شده است.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با نحوۀ تصدیق و صحه‌گذاری استاندارد ISO 22301
 2. آشنایی با نحوۀ ممیزی شخص ثالث و مراحل ثبت و صدور گواهینامه BCMS
مخاطبین دوره :
 1. مدیران، کارشناسان، مشاوران و فعالان حوزۀ فناوری و امنیت اطلاعات
 2. مدیران و کارشناسان پروژه‌ها، عملیات، امنیت و مخاطرات IT
 3. سرممیزان، ممیزان داخلی و خارجی انواع سامانه‌هاي مدیریتی
 4. مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع تداوم کسب و کار و حیات سازمانی
 5. مدیران استراتژیک، طرح و برنامه و حراست
 6. کلیه افرادی که حیات سازمانی و تداوم کسب و کارشان اهمیت بالایی دارند
سر فصل ها :
 1. آشنایی با مفاهیم و الزامات سامانۀ مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS)
 2. بررسی لزوم برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی BCMS
 3. تشریح اجزاي چرخۀ فرآیند و چرخۀ عمر BCMS
 4. گام‌های پیاده‌سازی BCMS
 5. آنالیز ضربۀ کسب و کار (BIA) و مدیریت مخاطرات (RA)
 6. ساختار واکنش به حوادث و رخدادهای امنیتی
 7. نحوۀ تدوین، آزمایش و نگهداری طرح تداوم کسب و کار (BCP)
 8. معرفی استاندارد ISO 19011 به‌عنوان استاندارد مدیریت ممیزی
 9. نحوه تعیین صلاحیت، ارزیابی و انتخاب ممیزان داخلی و خارجی
 10. معرفی اعضای تیم ممیزی و نقش‌ها و وظایف آنها
 11. آشنایی با مراحل و گام‌های ممیزی
 12. تهیه چک‌لیست ممیزی BCMS
 13. نحوۀ برنامه‌ریزی ممیزی و تهیه برنامۀ ممیزی BCMS
 14. شناسایی انواع عدم انطباق‌های Minor و Major
 15. نحوۀ تهیه، تصویب و توزیع گزارش ممیزی
 16. بازنگری اقدامات اصلاحی BCMS
 17. آشنایی با فرآیند ثبت و صدور گواهینامۀ استاندارد ISO 22301
 18. آشنایی با روال و ضوابط بین‌المللی ممیزی شخص ثالث
پیاده‌سازی و سرممیزی سامانۀ مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر ISO 22301 و ISO 19011 تحت اعتبار انجمن جهانی ممیزان