تخصصی ممیزی سامانه‌هاي اطلاعاتی

نام دوره : تخصصی ممیزی سامانه‌هاي اطلاعاتی
نام لاتین دوره : Certified Information Systems Auditor (CISA)
کد دوره : P.M.94.122
مدت زمان : 32 ساعت
هزینه ثبت نام : 7,800,000 ریال

خلاصه دوره :

با گسترش تقاضا برای دارا بودن تخصص‌های سرممیزی استاندارد کنترل و تخصص‌های امنیتی،CISA  به‌عنوان یک مدرک مرجع توسط اشخاص و سازمان‌ها شناخته شده است. دوره CISA بر روی مهارت‌های بازرسی،کنترل و امنیت سامانه‌هاي اطلاعاتی تأکید دارد و به‌عنوان استانداردی برای افرادی است که فناوری اطلاعات و سامانه‌هاي کسب و کار سازمان‌ها را بازرسی،کنترل، مانیتور و ارزیابی می‌کنند.

اهداف دوره :
 1. کسب دانش حرفه‌ای و مهارت‌های فنی برای کنترل و ممیزی فناوری اطلاعات به‌صورت تخصصی
 2. مدیریت چرخۀ سامانه‌هاي و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
 3. توانایی پشتیبانی و انتقال سرویس‌های فناوری اطلاعات
مخاطبین دوره :
 1. مدیران، کارشناسان و مشاوران حوزۀ فناوری و امنیت اطلاعات
 2. مديران حراست سازمان‌ها
 3. سرممیزان و ممیزان داخلی و خارجی انواع سامانه‌هاي مدیریتی
 4. کلیه افراد علاقه‌مند به مقولۀ امنیت
سر فصل ها :
 1. فرآیند ممیزی سامانه‌هاي اطلاعاتی
 2. نقش CISA در حاکمیت IT
 3. نقش CISA  در مدیریت چرخه حیات سامانه‌ها و زیرساخت‌ها
 4. نقش CISA  در ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
 5. نقش CISA  در حفاظت از دارایی‌های اطلاعاتی
 6. نقش CISA  در تداوم کسب و کار و بازیابی حوادث امنیتی
تخصصی ممیزی سامانه‌هاي اطلاعاتی