مدیر اسکرام و مالک محصول

نام دوره : مدیر اسکرام و مالک محصول
نام لاتین دوره : Scrum Master & Scrum Product Owner
کد دوره : P.M.94.146
مدت زمان : مدير اسكرام: 16 ساعت - مالك محصول در اسكرام: 17 ساعت
هزینه ثبت نام : 7,000,000 ریال

خلاصه دوره :

اسکرام جزو متدولوژی‌های چابک در تولید نرم‌افزار محسوب می‌شود. اسکرام به سرعت چرخۀ تولید نرم‌افزار کمک کرده و با استفاده از مدیریت تغییرات باعث بالارفتن رضایت مشتری مي‌شود. شرکت‌کنندگان در دورۀ مدیر اسکرام  با این متدولوژی آشنا شده و نحوۀ پیاده‌سازی آن در سازمان خود را فرا می‌گیرند. شرکت‌کنندگان در دورۀ مالک محصول اسکرام با کلیات این متدولوژی آشنا شده و همچنین با وظایف مالک محصول در این متدولوژی جهت تولید هرچه سریع‌تر و با کیفیت‌تر نرم‌افزار آشنا مي‌شوند.

اهداف دوره :

1- آشنایی با متدولوژی‌های چابک و اصول آنها

2- آشنایی با متدولوژی اسکرام

3- آشنایی با وظایف مدیر اسکرام

4- آشنایی با وظایف مالک محصول در اسکرام

مخاطبین دوره :
  1. تيم‌هاي توليدكنندۀ نرم‌افزار
  2. كارفرماهاي پروژه‌هاي نرم‌افزاري
سر فصل ها :

1- مقدمه

2- اشکالات موجود در چرخۀ فعلی تولید نرم‌افزار

3- آشنایی با agile

4- آشنایی با مفاهیم اسکرام و راهکار اجرای آن

5- آشنایی با وظایف مدیر اسکرام

6- آشنایی با وظایف مالک محصول در اسکرام

مدیر اسکرام و مالک محصول