پیاده‌سازی Cloud خصوصی در سازمان‌ها و الزامات امنیتی آن

نام دوره : پیاده‌سازی Cloud خصوصی در سازمان‌ها و الزامات امنیتی آن
نام لاتین دوره : Cloud Implementation & Security Essentials
کد دوره : P.M.94.152
مدت زمان : 24 ساعت (3 روز)
هزینه ثبت نام : 5,500,000 ریال

خلاصه دوره :

این دوره به درخواست سازمان‌ها و به‌صورت خصوصی برگزار مي‌شود. در پایان این دوره، شرکت‌کنندگان با فواید استفاده از رایانش ابری و مجازی‌سازی در کسب و کار آشنا شده و می‌توانند بر مراحل پیاده‌سازی سرویس Cloud و امنیت در رایانش ابری تسلط یابند.

اهداف دوره :
 1. توسعه مهارت‌های تخصصی در حوزه رایانش ابری
 2. آشنایی با مفاهیم پیشرفته رایانش ابری 
 3. درک کاملی از نتایج و راه‌کارهای امنیت Cloud
 4. آشنایی با دامنه‌های امنیت رایانش ابری
مخاطبین دوره :
 1. کارکنان واحد پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات و مجازی‌سازی
 2. مشاوران، مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات، امنیت و مراکز داده
 3. معماران ICT و تحلیل‌گران سیستم
سر فصل ها :
 1. مروری بر اصول و مفاهیم رایانش ابری
 2. نحوۀ ایجاد شبکه Cloud
 3. گام‌های پیاده‌سازی شبکه‌های مبتنی بر Cloud 
 4. تفاوت شبکه‌های مبتنی بر  Cloud  با سایر شبکه‌ها
 5. معماری سرویس‌گرا، گامی به سوی رایانش ابری 
 6. پیاده‌سازی مرکز داده مبتنی بر Cloud  
 7. نقش نرم‌افزارهای Open Source در مراکز دادۀ مبتنی بر Cloud  
 8. حریم خصوصی و ارتباط آن با رایانش ابری 
 9. سامانه‌هاي اطلاعاتی و امنیت در Cloud 
 10. استانداردهای متداول در رایانش ابری
 11. ایجاد و امن‌سازی عمومی و خصوصی Cloud
 12. مدیریت ریسک در Cloud و تقسیم وظایف 
 13. مدیریت چرخه عمر اطلاعات در Cloud 
 14. امن‌سازی زیرساخت Cloud
 15. امن‌سازی برنامه‌های کاربردی و کاربران Cloud
 16. مدیریت حاکمیت  Cloud و انطباق با الزامات قانونی
 17. به‌کارگیری Cloud  جهت مقابله و بازیابی حوادث
پیاده‌سازی Cloud خصوصی در سازمان‌ها و الزامات امنیتی آن