آشنایی با سامانه چندرسانه ای مبتنی بر IP (IMS)

نام دوره : آشنایی با سامانه چندرسانه ای مبتنی بر IP (IMS)
نام لاتین دوره : Introduction to IP Multimedia Subsystem (IMS)
کد دوره : P.M.94.157
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

تلاش در جهت کاهش هزينه‌ها و ارائۀ يکپارچه خدمات، یکی از مباحث مهم در مخابرات است. برای تحقق این امر، هم‌گرايي كليۀ بسترهاي ارتباطي موجود همانند ديتا، موبايل، تلفن و تلويزيون كابلي به يک بستر مشترك مبتني ‌بر ‌IP، پیشنهاد شده است. در اين ميان IMS از نقش بي‌بديلي برخوردار است، درحقيقت هستۀ اصلي ارائۀ خدمات در شبکه‌هاي جديد را تشکیل می دهد.

هدف نهایی در این دوره آشنایی شرکت‌کنندگان با IMS و معماری امنیتی آن است.

اهداف دوره :

1- آشنایی با روند توسعه IMS

2- آشنایی با معماری IMS

3- آشنایی با معماری امنیتی و برخی مخاطرات امنیتی IMS

مخاطبین دوره :
  1. دانشگاهي (دانشجويان و پژوهش‌گران)
  2.  كارشناسان و متخصصان طراحي و پياده‌سازي صحت‌سنجي امنيتي
سر فصل ها :
  1. آشنایی کلی با IMS و نهادهاي استانداردسازي آن
  2. بررسي کلي انواع معماري هاي IMS و آشنایی با اجزا، واسط‌ها، پروتكل‌ها و عملکردهاي هر کدام
  3. آشنایی با نحوۀ ارائۀ خدمات و  شناسايي و ثبت نام کاربران در IMS
  4. مروری بر برخی از خدمات قابل ارائه در IMS
  5. آشنایی با چگونگي تضمين کيفيت خدمات (QoS) و نحوۀ محاسبه صورت‌حساب و پرداخت (Charging) در IMS
  6.  بررسي معماري امنيتي IMS
  7.  آشنایی با سازو كارهاي امنیتی در لایۀ دسترسی و رسانه در IMS
آشنایی با سامانه چندرسانه ای مبتنی بر IP (IMS)