طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی مدارهای چاپی

نام دوره : طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی مدارهای چاپی
نام لاتین دوره : Design, Simulation and Implementation of PCBs
کد دوره : P.M.94.159
مدت زمان : 32 ساعت
هزینه ثبت نام : 6,500,000 ریال

خلاصه دوره :

شبیه‌سازی- تست و پیاده‌سازی بُرد چاپی مدارهای الکترونیکی

اهداف دوره :
  1.  شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی
  2.  طراحی بوردهای الکترونیکی PCB
  3.  استفاده از نرم‌افزارهای مختلف الکترونیکی در زمینۀ شبیه‌سازی و پیاده‌سازی
مخاطبین دوره :
  1. دانشگاهي (دانشجويان سخت‌افزار و الكترونيك)
  2. پژوهشگاه‌ها (متخصصان سخت‌افزار)
  3. صنعت (متخصصان سخت‌افزار)
سر فصل ها :
  1. معرفی نرم‌افزارهای طراحی و شبیه‌سازی
  2.  طراحی و پیاده‌سازی و تست مدارهای الکترونیکی با استفاده از نرم‌افزارهای موجود
  3.  طراحی و پیاده‌سازی PCB
طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی مدارهای چاپی