روش‌های تجزیۀ عدد

نام دوره : روش‌های تجزیۀ عدد
نام لاتین دوره : Factorization Methods
کد دوره : P.M.94.164
مدت زمان : دوره مقدماتی : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,800,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دوره روش‌های تجزیه عدد معرفی و بررسی و پیاده‌سازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آنها در سه سطح مقدماتی، پیشرفته و فوق‌ پیشرفته آموزش داده خواهد شد.

اهداف دوره :

آشنایی با تجزیۀ عدد و اهمیت آن، روش‌های تجزیه عدد، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

مخاطبین دوره :
  1. دانشگاهي (دانشجويان)
  2. پژوهشگاه‌ها (متخصصان حوزۀ رمز و امنيت)
سر فصل ها :
  1. آشنایی با مبانی رمزنگاری کلید عمومی و مسألۀ سخت
  2. مسألۀ تجزیۀ اعداد بزرگ و کاربرد آن در رمزنگاری
  3. انواع الگوریتم‌های تجزیه عدد شامل تقسیم متوالی، پلارد-ρ، ECM، غربال مربعی،MPQS و NFS
  4. بررسی بازۀ مناسب برای کاربرد الگوریتم‌های مختلف تجزیه عدد
  5. معرفی پیاده‌سازی‌های مختلف نرم‌افزاری تجزیه عدد و انجام عملی آزمایش تجزیه عدد
  6. معرفی پیاده‌سازی‌های مختلف سخت‌افزاری تجزیه عدد
  7. مقدمه‌ای بر تجزیه عدد کوانتومی
روش‌های تجزیۀ عدد