رمزنگاري کليد نامتقارن

نام دوره : رمزنگاري کليد نامتقارن
نام لاتین دوره : Asymmetric Cryptography
کد دوره : P.M.94.168
مدت زمان : 32 ساعت
هزینه ثبت نام : 7,200,000 ریال

خلاصه دوره :

در اين دوره با انواع سيستم‌هاي رمزنگاري عمومي از قبيل امضاي ديجيتال، توابع رمزنگاري کليد عمومي، پروتکل‌هاي تبادل کليد، طرح‌هاي احراز اصالت، طرح‌هاي تسهيم راز و رمزنگاري مبتني بر شناسه آشنا خواهيم شد. 

اهداف دوره :

آشنايي با سيستم‌هاي کليد عمومي

مخاطبین دوره :
  1. دانشگاهي (دانشجويان)
  2. كارشناسان امنيت اطلاعات
سر فصل ها :
  1. توابع رمزنگاري کليد عمومي
  2. امضاي ديجيتال
  3. پروتکل‌هاي تبادل کليد
  4. طرح‌هاي احراز اصالت
  5. طرح‌هاي مبتني‌بر شناسه
  6. طرح‌هاي تسهيم راز
رمزنگاري کليد نامتقارن