رمزنگاري متقارن

نام دوره : رمزنگاري متقارن
نام لاتین دوره : Symmetric Cryptography
کد دوره : P.M.94.169
مدت زمان : 64 ساعت
هزینه ثبت نام : 14,000,000 ریال

خلاصه دوره :

در اين دوره ابتدا ساختار و ويژگي‌هاي الگوريتم‌هاي رمز متقارن و خصوصيات بارز در طراحي آنها تشريح مي‌شود؛ سپس تحليل‌ها و حملات امنيتي بر الگوريتم‌هاي رمز متقارن مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

اهداف دوره :
  1. آشنايي با الگوريتم‌هاي رمز متقارن (رمزهاي قالبي و دنباله‌اي)
  2. آشنايي با اصول طراحي الگوريتم‌هاي رمز متقارن
  3. تشريح حملات پايه بر الگوريتم‌هاي رمز متقارن
مخاطبین دوره :
  1.  دانشگاهي (دانشجويان)
  2.  كارشناسان امنيت اطلاعات
سر فصل ها :
  1. تعاريف و پيش‌زمينۀ رياضي
  2. معرفي الگوريتم‌هاي رمز متقارن
  3. آشنايي با عناصر اوليه و اصول طراحي الگوريتم‌هاي رمز متقارن
  4. تشريح و بررسي حملات پايه بر الگوريتم‌هاي رمز متقارن
رمزنگاري متقارن