شناسایی هویت گوينده

نام دوره : شناسایی هویت گوينده
نام لاتین دوره : Speaker Recognition
کد دوره : P.M.94.175
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

امروزه به‌دليل استفادۀ همه‌گير افراد از سيستم‌های تلفن و موبايل، تشخیص هویت براساس صداي گوينده مورد توجّه خاصّي قرار گرفته است. یکی از روش‌های پایه، استخراج ويژگی طیفی از فریم‌های سیگنال گفتار و مدل‌کردن این ويژگی‌ها با مدل‌های آماری همچون مدل مخلوط گوسی (روش GMM-UBM) است. در این کارگاه آموزشی فراگیران با اصول کلی شناسایی گوینده آشنا شده و درعمل با نحوۀ طراحی و ساخت یک سامانة شناسایی گوینده مبتنی بر روش GMM-UBM با استفاده از یکی از جعبه‌ابزارهای معمول شناسایی گوینده (ALIZE) آشنا خواهند شد.

اهداف دوره :
 1.  آشنایی با مبانی اوّلیه شناسایی گوینده
 2.  آشنایی با روش‌های متداول برای شناسایی گوینده
 3. آشنایی با مراحل پیش پردازش سیگنال گفتار و استخراج ويژگی‌های  طیفی مناسب برای شناسایی گوینده
 4.  آشنایی با سامانة پایه شناسایی گوینده به روش GMM-UBM
 5.  آشنایی با یک جعبه ابزار معروف در زمینه شناسایی گوینده (ALIZE)
 6. آشنایی عملی با نحوۀ طراحی و ساخت سامانة شناسایی گوینده به روش GMM-UBM
مخاطبین دوره :
 1. در سطح دانشگاهی
 2. در سطح ناجا
سر فصل ها :
 1.  مبانی اولیه شناسایی گوینده و کاربردها
 2.  روش‌های شناسایی گوینده
 3.  بلوک‌های مختلف یک سامانة شناسایی گوینده
 4.  پیش پردازش سیگنال گفتار و استخراج ويژگی
 5.  معرفی مراحل و نحوۀ پیاده‌سازی روش GMM-UBM
 6.  آشنایی با جعبه ابزار شناسایی گوینده (ALIZE)
 7.  اجرای یک برنامه شناسایی گوینده به‌طور عملی
شناسایی هویت گوينده