شناسایی الگو و یادگیری ماشین

نام دوره : شناسایی الگو و یادگیری ماشین
نام لاتین دوره : Pattern Recognition and Machine Learning
کد دوره : P.M.94.177
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

علم یادگیری ماشینی یکی از پرکاربردترین حوزههای دانش و مهندسی در مفاهیم هوش مصنوعی است. استفاده از این علم میتواند کاربرد رایانه را در بخش‌های متنوع مهندسی و حتّی زندگی روزمره افزایش دهد.

در این دورۀ آموزشی فراگیر در ابتدا با مفاهیم پردازش داده و اطّلاعات و استخراج ویژگی مناسب از آن آشنا می‌شود. سپس روش‌های پرکاربرد در آنالیز داده برای طبقه‌بندی (کلاس‌بندی) و یا خوشه‌بندی آن آموزش داده می‌شود. همچنین روش‌های متنوعی برای کاهش مناسب بعد داده نیز بررسی خواهد شد. در طی دورۀ آموزشی هم‌زمان با ارائۀ مفاهیم تئوری، مثال‌های کاربردی و نحوۀ برنامه‌نویسی آنها در نرم‌افزار MATLAB شرح داده خواهد شد.

اهداف دوره :
 1.  آشنایی با مفاهیم یادگیری ماشین و کاربرد آن
 2.  آشنایی با مفاهیم استخراج ویژگی و روش‌های کاهش بعد داده
 3.  آشنایی با روش‌های متنوع در طبقه‌بندی با نظارت داده
 4.  آشنایی با روش‌های متنوع در خوشه‌بندی داده
 5.  توانایی در استفاده از نرم‌افزار MATLAB و برخی از ابزارهای پرکاربرد در پیاده‌سازی روش‌های مرتبط
مخاطبین دوره :
 1. در سطح دانشگاهی
سر فصل ها :
 1. آشنایی با مفهوم داده و اطّلاعات - شناسایی الگوی آماری    
 2.  آشنایی با روش‌های استخراج ویژگی و مثال‌هایی از صوت و تصویر
 3.  تخمین تابع و رگرسیون خطّی (تابع هزینه و الگوریتم گرادیان نزولی)
 4.  رگرسیون لاجستیک و طبقه‌بندی با روش LS (مرز تصمیم‌گیری و   مفاهیم طبقه‌بندی چندکلاسه)
 5.  روش‌های کاهش بعد داده (PCA و LDA)
 6.  خوشه‌بندی و طبقه‌بندي با مدل مخلوط گوسي (GMM)
 7.  معیار بیز و کاربردهای آن
 8.  ماشین بردار پشتیبان (SVM)
شناسایی الگو و یادگیری ماشین