بازشناسی گفتار فارسی

نام دوره : بازشناسی گفتار فارسی
نام لاتین دوره : Persian Speech Recognition
کد دوره : P.M.94.178
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دوره آموزشی فراگیر ابتدا با کلیاتی از سیگنال گفتار و اصول پردازش و استخراج ویژگی از آن آشنا شده و پس از آن مفاهیم مدل‌سازی گفتار با استفاده از مدل مخفی مارکوف را فرا می‌گیرد. سپس نحوۀ تعلیم مدل‌های صوتی و همچنین فرایند کامل بازشناسی گفتار و طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم کامل بازشناسی گفتار را با استفاده از ابزار HTK می‌آموزد.

اهداف دوره :
 1.  آشنایی با سیگنال گفتار
 2.  آشنایی با روش‌های متداول استخراج ویژگی
 3.  آشنایی با مدل مخفی مارکوف
 4.  توانایی تعلیم مدل صوتی با استفاده از ابزار HTK
 5.  توانایی بازشناسی گفتار با استفاده از ابزار HTK
مخاطبین دوره :
 1. در سطح دانشگاهی
سر فصل ها :
 1. آشنایی با سیگنال گفتار
 2.  آشنایی با اصول پردازش گفتار
 3.  استخراج ویژگی از سیگنال گفتار
 4.  معرفی دادگان صوتی فارس‌دات کوچک میکروفنی
 5.  تعلیم مدل های صوتی با استفاده از مدل مخفی مارکوف
 6.  ساخت واژه نامه و مدل زبانی
 7.  نحوۀ عملکرد در سامانه‌های بازشناسی گفتار گسسته و پیوسته
 8.  محاسبۀ دقّت بازشناسی گفتار
 9.  معرفی و آموزش ابزار HTK Toolkit
بازشناسی گفتار فارسی