پردازش زبان طبیعی

نام دوره : پردازش زبان طبیعی
نام لاتین دوره : Natural Language Processing
کد دوره : P.M.94.180
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

پردازش زبان طبیعی یا NLP  تلاش دارد با استفاده از الگوریتم‌های مناسب، فرآیند خودکارکردن پردازش زبان طبیعی و همچنین تهیة دادگان سامانه‌های خودکار را در برگیرد.

در این کارگاه آموزشی، ابتدا به‌طور اجمالی پردازش زبان طبیعی معرفی می‌شود و سپس کلیات کاربردهای NLP، روش‌های مرتبط و ابزارهای رایج مرتبط شرح داده‌شده و به بررسی چالش‌های پیش رو در حوزة پردازش متون فارسی می‌پردازیم. در انتها سامانه‌های خلاصه‌سازی استخراجی و چکیدة متون، دسته‌بندی متون فارسی و ترجمة ماشینی با جزئیات بیشتر معرفی می‌شود.

اهداف دوره :
 1.  آشنایی با مبانی پردازش زبان طبیعی
 2.  آشنایی با روش‌های متداول در حوزة پردازش متن
 3.  آشنایی با ابزارهای مرتبط با NLP
 4.  آشنایی با کاربردهای پردازش زبان طبیعی
 5.  آشنایی با سامانة دسته‌بندی متون فارسی، خلاصه‌ساز استخراجی و چکیدة متون، ترجمة ماشینی
مخاطبین دوره :
 1. در سطح دانشگاهی
سر فصل ها :
 1. تعاریف و معرّفی کلیات پردازش زبان طبیعی
 2. نیازمندی‌ها و چالش‌های حوزة پردازش زبان طبیعی با تکیه بر زبان فارسی
 3. معرفی ابزارهای رایج در پردازش زبان طبیعی
 4. کاربردهای مرتبط با پردازش زبان طبیعی
 5. کلیات یک سامانة دسته‌بندی کلاسیک متون
 6. کلیات یک سامانة خلاصه‌بندی استخراجی متون
 7. کلیات یک سامانة خلاصه‌بندی چکیده متون
 8.  کلیات یک سامانة ترجمة ماشینی
پردازش زبان طبیعی