بیوفیدبک استرس

نام دوره : بیوفیدبک استرس
نام لاتین دوره : Biofeedback Stress
کد دوره : P.M.94.193
مدت زمان : 32 ساعت
هزینه ثبت نام : 1,200,000 ریال

خلاصه دوره :

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی فرد با اصول تئوری و عملی بیوفیدبک است. در پایان این دوره فرد میآموزد که چگونه با استفاده از دستگاه بیوفیدبک و تکنیک‌های مربوطه میزان استرس خود را کم کرده و سطح آرامش خود را بالا ببرد.

اهداف دوره :

1- آشنایی افراد با بیوفیدبک

2- آموزش افراد جهت استفاده از دستگاه بیوفیدبک

3- آموزش تکنیکهایی جهت غلبه بر استرس

4- بازاریابی و توسعۀ کاربری محصول پژوهشکده

مخاطبین دوره :

در سطح دانشجویان مهندسی و پزشکی

سر فصل ها :

1- مقدمهای بر فیزیولوژی، سایکولوژی و مفهوم استرس

2- آشنایی با سیگنالهای بیولوژیکی و تشریح برخی از روش‌های ثبت آنها

3- بیان اصول، مبانی و کاربر بیوفیدبک

4- معرفی سخت‌افزار دستگاه بیوفیدبک و آشنایی با حس‌گرها و نحوۀ نصب آنها

5- معرفی نرم‌افزار دستگاه بیوفیدبک و آشنایی با امکانات و نحوۀ استفاده از آنها

6- تشریح تکنیک‌های مناسب برای رسیدن به آرامش

7- ثبت و پیادهسازی تکنیکهای منتخب به‌وسیلۀ دستگاه بیوفیدبک

بیوفیدبک استرس