آموزش پلی‌گرافی کلاسیک (تربیت پلی‌گرافیست)

نام دوره : آموزش پلی‌گرافی کلاسیک (تربیت پلی‌گرافیست)
نام لاتین دوره : Polygraphist Training
کد دوره : P.M.94.195
مدت زمان : 80 ساعت
هزینه ثبت نام : 32,000,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دوره، اصول تئوری و عملی به‌منظور کشف دانش فرد خطاکار آموزش داده می‌شود. برای این منظور، اصول ثبت سیگنال‌های فیزیولوژیک یک شخص در حین پرسیدن یک سری سؤالات مرتبط با جُرم اتفاق افتاده، آموزش داده می‌شوند و روش علمی تحلیل دادگان به‌منظور آشکارسازی فریب تشریح می‌شوند.

اهداف دوره :

1- آموزش چگونگی کشف دانش فرد خطاکار (دروغ سنجی) به شیوۀ کلاسیک

2- توسعۀ کاربری

3- مجهزکردن سازمان‌های مرتبط به ابزار دروغ سنجی

مخاطبین دوره :
 1. در سطح مراکز گزینش ادارات و سازمان‌‌ها
 2. در سطح ناجا
 3. در سطح بانک‌ها
 4. در سطح ادارات بیمه
سر فصل ها :
 1. مقدمه‌ای بر فیزیولوژی، سایکوفیزیولوژی و مفهوم استرس
 2. مقدمه‌ای بر سیگنال‌های فیزیولوژیک
 3. معرفی پلی‌گرافی و دروغ سنجی
 4. مرور تکنیک‌های رایج دروغ‌سنجی و تمرکز بر تکنیک‌های CQT, GKT
 5. معرفی و کار عملی با نرم‌افزار و سخت‌افزار دستگاه پلی‌گرافی (کاشف)
 6. اصول علمی تحلیل و ارزیابی سیگنال‌های فیزیولوژیک با هدف سنجش میزان صداقت
 7. معرفی انواع تست تحریک
 8. مصاحبة پیش تست
 9. معرفی و پیاده‌سازی تکینک MATTE
 10. اصول تئوری و عملی نمره‌دهی دستی و خودکار
 11. معرفی، تاریخچه و اصول مقابله
آموزش پلی‌گرافی کلاسیک (تربیت پلی‌گرافیست)