آموزش کسب دانش فرد خطاکار توسط سیگنال‌های مغزی

نام دوره : آموزش کسب دانش فرد خطاکار توسط سیگنال‌های مغزی
نام لاتین دوره : GKT (Brain Signals)
کد دوره : P.M.94.196
مدت زمان : 48 ساعت
هزینه ثبت نام : 12,000,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دوره، اصول تئوری و عملی به‌منظور کشف دانش فرد خطاکار مبتنی بر سیگنال‌های مغزی آموزش داده می‌شود. برای این منظور، با مرور روش‌های کلاسیک دروغ‌سنجی، اصول لازم جهت ثبت سیگنال‌های مغزی و پروتکل‌ها، تجهیزات و روش‌های تحلیل داده مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

اهداف دوره :

1- کشف دانش فرد خطاکار (دروغ سنجی)

2- توسعۀ کاربری سامانه‌های دروغ سنجی

3- مجهز کردن سازمان‌های مرتبط به ابزار دروغ سنجی

مخاطبین دوره :
  1. در سطح مراکز گزینش ادارات و سازمان‌ها
  2. در سطح ناجا
  3. در سطح کلینیک‌های روانکاوی و روانپزشکی جهت کنترل اضطراب
  4. در سطح بانک‌ها
  5. در سطح ادارات بیمه
سر فصل ها :

1- مقدمه‌ای بر فیزیولوژی روانی

2- مقدمه‌ای بر سیگنال‌های مغزی

3- معرفی پلی‌گرافی و دروغ سنجی مغزی

4- مرور تکنیک‌های رایج

5- معرفی و کار عملی با نرم‌افزار و سخت‌افزار دستگاه مغزی (کاوا)

6- اصول علمی تحلیل و ارزیابی سیگنال‌های مغزی با هدف سنجش میزان صداقت

7- معرفی انواع تست تحریک

آموزش کسب دانش فرد خطاکار توسط  سیگنال‌های مغزی