تحلیل‌گر SoC  سطح مقدماتی

نام دوره : تحلیل‌گر SoC  سطح مقدماتی
نام لاتین دوره : Security operation center (SOC) Analyzer1
کد دوره : P.M.94.109
مدت زمان : 34 ساعت
هزینه ثبت نام : 7,800,000 ریال

خلاصه دوره :

در دورۀ کاربري مقدماتي SOC ابتدا با دادن اطّلاعات اوليه در زمينۀ امنيت ، مقدمات لازم را براي کاربر SOC فراهم و سپس با درنظرگرفتن مراحل نفوذ به يک سامانه ، مراحل مربوط به امن‌کردن را مرور مي‌کنيم.

اهداف دوره :

آموزش نیروهای سطح 1 مرکز عملیات امنیت

مخاطبین دوره :
  1. در سطح مدیران یا کارشناسان IT و امنیت شرکت‌های زیرساخت‌های حیاتی کشور
  2. در سطح مدیران یا کارشناسان IT و امنیت سازمان‌های دارای شبکه‌های بزرگ و داده‌های زیاد
  3. علاقمندان به حوزه‌های امنیت فناوری اطلاعات
سر فصل ها :

1 - مفاهيم پايه‌اي امنيت

1-1- مفاهيم امنيتی اصولی

1-2- پروتکل‌ ها و مفاهيم ارتباطات شبکه

1-3- زيرساخت سامانة (مبتني‌بر Unix)

1-4- زيرساخت سامانه (مبتني‌بر Xindow)

1-5- فهم ابزارها و روش‌ های بهره‌برداری متداول

2 - آشنايي با مفاهيم نفوذ ، بدافزارها و پايش

2-1-  هک سامانه‌ها

2-2- هک شبکه

2-3- شاخص‌ های نفوذ

2-4- بدافزارها

2-5- شاخص‌ های سامانه برای بدافزارها

2-6- شاخص‌ های شبکه برای بدافزارها

3 - پایش منابع

3-1- پايش شبکه به‌‌صورت غيرفعال

3-2- اسکن شبکه به‌صورت فعال

3-3- موجودی نرم‌‌افزار مبتنی بر هاست

4 -  ارزيابي نقاط ضعف

4-1- پايش فعال شبکه

4-2- ارزيابی مبتنی بر هاست

5 -  تشخيص تهديدات

5-1- تشخيص نفوذ شبکه

5-2- تشخيص نفوذ مبتنی بر هاست

5-3- تشخيص نفوذ شبکه بی‌سيم

6 - ديده‌باني رفتاري

6-1- پايش سرويس به‌‌صورت فعال

6-2- تحليل Netflow

6-3- اندازه‌ گيری ترافيک شبکه

7 -  هوشمندي امنيتي

 7-1- سامانة مديريت رويداد و اطّلاعات امنيتی (SIEM)

8 -  گزارش‌گيري و مستندسازي

تحلیل‌گر SoC  سطح مقدماتی