دستگاه اسپکترومتر جرمی با پلاسمای جفت‌شدۀ القایی (ICP MS)

نام دوره : دستگاه اسپکترومتر جرمی با پلاسمای جفت‌شدۀ القایی (ICP MS)
نام لاتین دوره : Inductivity Coupled Plasma Mass Pectro Photometer instrument
کد دوره : P.M.94.206
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

خلاصه دوره :

طیف‌سنجی جرمی- پلاسمای جفت‌شدۀ القایی از جمله روش‌های طیف‌سنجی اتمی است که در آن اتمی‌شدن عناصر به کمک محیط گرم پلاسما صورت می‌پذیرد. این روش در مقایسه با روش‌های دیگر، روشی حساس‌تر، با حدّ تشخیص بهتر و تکرارپذیری بالاتر است. از تلفیق این روش با طیف‌سنج جرمی (MS) برای افزایش قابلیت‌های آن شامل حساسیت بهتر، حدّ تشخیص و مزاحمت‌های طیفی و شیمیایی کمتر می‌توان استفاده کرد که در این دورۀ آموزشی به‌تفصیل به آن پرداخته می‌شود.

اهداف دوره :

1- آشنایی با روش، مزایا و معایب

2- آشنایی با قسمت‌های مختلف دستگاه ICP MS

3- آشنایی با تکنیک DRC

4- آشنایی با نرم‌افزار

5- مهارت در کار عملی با دستگاه و آنالیز نمونه‌های حقیقی

مخاطبین دوره :
  1. كليۀ آزمايشگاه‌هاي شناسايي مواد و تشخيص طبي
  2. مراكز دارويي
  3. آزمايشگاه‌هاي وابسته به استاندارد
  4. دانشگاه‌هاي كشور و ستاد نانو
سر فصل ها :

1- آشنایی با روش، مزایا و معایب

2- معرفی قسمت‌های مختلف دستگاه شامل انواع نبیولایزر و کاربردها، انواع تورچ و کاربرد آنها، Spray Chamber، Quadrupole، آشکارسازها ...

3- معرفی تکنیک DRC در نمونه‌های دارای تداخلات پلی‌اتمی

4- معرفی نرم‌افزار

5- آموزش کار عملی با دستگاه و نحوه Optimization، کالیبره‌کردن و آنالیز نمونۀ حقیقی

6- رو‌ش‌های آماده‌سازی محلول‌های استاندارد و نمونۀ حقیقی و صحه‌گذاری

7- نگهداری و ایمنی

دستگاه اسپکترومتر جرمی با پلاسمای جفت‌شدۀ القایی (ICP MS)