تکنیک PCR و الکتروفورز

نام دوره : تکنیک PCR و الکتروفورز
نام لاتین دوره : PCR technique and Electrophoresis
کد دوره : P.M.94.207
مدت زمان : 8 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,000,000 ریال

خلاصه دوره :

ورود PCR در تحقیقات زیست‌شناسی و پزشکی به‌مثابه یک "تقویت‌کننده" در موتور عمل کرده و سرعت پیشرفت تحقیقات بر روی ژن‌ها و ژنوم‌ها را افزایش داده است. می‌توان به‌طور تقریبی "هر ژنی را از هر موجودی با PCR جدا کرد. بنابراین روش مذکور سنگ‌بنای تمامی پروژه‌های تعیین توالی ژنوم است. در این دوره مراحل لازم جهت انجام این تکنیک آموزش داده می‌شود.

اهداف دوره :
 1.  آشنایی با اصول PCR
 2.  آشنایی با انواع PCR و کاربردهای آن
 3.  آشنایی با انجام واکنش PCR
 4.  آشنایی با انجام الکتروفورز محصول PCR (ژل آگارز و ژل پلی‌اکریل‌آمید)
 5.  آشنایی با نحوۀ آنالیز نتایج الکتروفورز
 6.  آشنایی با مشکلات احتمالی PCR و رفع آنها
مخاطبین دوره :
 1.  كليۀ آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي و علوم قانوني
 2. مراكز تحقيقاتي شناسايي مواد
 3. دانشگاه‌هاي داراي رشته بيوشيمي و زيست‌شناسي
 4. مراكز تشخيص پزشكي
سر فصل ها :
 1. مقدّمه‌ای بر PCR و تعریف آن
 2.  آموزش تهیۀ مواد و بافر‌های مورد نیاز جهت انجام واکنش‌ زنجیره‌‌ای پلی‌مراز
 3.  آموزش آماده‌سازی Master Mix جهت واکنش PCR
 4.  آموزش نحوۀ کار با دستگاه ترموسایکلر
 5.  آموزش تهیۀ بافر‌ها و مواد مورد نیاز جهت انجام الکتروفورز
 6.  آموزش تهیۀ ژل آگارز و ژل پلی‌اکریل‌آمید
 7.  آنالیز نتایج حاصل از الکتروفورز محصول PCR
 8.  بررسی و رفع مشکلات احتمالی PCR
تکنیک PCR و الکتروفورز