استخراج مادۀ ژنتیکی (DNA) از نمونه‌های زیستی خون و بزاق

نام دوره : استخراج مادۀ ژنتیکی (DNA) از نمونه‌های زیستی خون و بزاق
نام لاتین دوره : Extracting genetic material from Blood and saliva Biological Samples
کد دوره : P.M.94.213
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

خلاصه دوره :

مادة وراثتي موجود در هستة سلول‌ها، مولكولي دورشته‌اي است كه از اتصال ميليون‌ها جفت نوكلئوتيد به يكديگر ساخته شده است. برای بررسی‌های مختلف در سطح DNA از جمله تشخیص هویت، بررسی بیماری‌های ژنتیکی مختلف و ...، نیاز به استخراج DNA از بافت‌های مختلف است که در این کارگاه به آموزش لازم در این زمینه پرداخته می‌شود.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با مبانی استخراج DNA و انواع روش‌های استخراج
 2. آشنایی با محلول‌ها و بافرهای استخراج
 3. آشنایی با استخراج DNA از نمونه‌های بزاق و خون
 4. آشنایی با روش تعیین کمیت و کیفیت مادۀ ژنتیکی استخراج‌شده
مخاطبین دوره :
 1. كليۀ دانشجويان ژنتيك، زيست‌شناسي و پزشكي
 2.  آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي پزشكي قانوني
 3. مراكز انتظامي و علوم قانوني
سر فصل ها :
 1. مبانی استخراج DNA و انواع روش‌های استخراج
 2. تهیۀ محلول‌ها و بافرهای استخراج
 3. استخراج DNA از بزاق به روش Chelex
 4. استخراج DNA از خون به روش فنل-کلروفرم
 5. تأیید استخراج مادۀ ژنتیکی و اندازه‌گیری کمیت و کیفیت DNA
استخراج مادۀ ژنتیکی (DNA) از نمونه‌های زیستی خون و بزاق