تشخیص هویت و تست پدر فرزندی با دستگاه Genetic Analyzer 3500

نام دوره : تشخیص هویت و تست پدر فرزندی با دستگاه Genetic Analyzer 3500
نام لاتین دوره : Identification and Testing of Filial by Genetic Analyzer 3500
کد دوره : P.M.94.214
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

خلاصه دوره :

تست‌های پدر - فرزندی و تعیین هویت اجساد مجهول‌الهویه از مسائل مهم پزشکی قانونی است. امروزه استفاده از DNA Typing اصلی‌ترین روش‌ تعیین هویت محسوب می‌شود؛ که در آن DNA استخراج‌شده از بافت‌های مختلف با استفاده از کیت‌های مخصوص تشخیص هویت تکثیر و در دستگاه Genetic Analyzer با دقت بالا و در حداقل زمان مورد بررسی و آنالیز قرار می‌گیرد. در این کارگاه تکنیک‌های لازم جهت انجام تست‌های تشخیص هویت و تست پدر- فرزندی آموزش داده می‌‌شود.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با دستگاه Genetic Analyzer، نحوۀ کار و کاربردهای آن
 2. آشنایی با چگونگی تشخیص هویت
 3. آشنایی با مراحل تشخیص هویت با استفاده از دستگاه Genetic Analyzer
 4. آشنایی با آنالیز نتایج تشخیص هویت و تست پدر- فرزندی با نرم‌افزار Genemapper ID-X
مخاطبین دوره :
 1. كليۀ دانشجويان پزشكي، پزشكي قانوني و علوم قانوني
 2. مراكز تحقيقاتي، انتظامي، دانشگاهي ژنتيكي و ميكروبيولوژي
سر فصل ها :
 1. آموزش نحوۀ کار و کاربردهای دستگاه Genetic Analyzer
 2. نگاهی کلی بر تشخیص هویت
 3. انجام کلیۀ مراحل عملی تست‌های تشخیص هویت و پدر- فرزندی
 4. آنالیز نتایج تست‌ها با نرم‌افزار Genemapper ID-X
تشخیص هویت و تست پدر فرزندی با دستگاه Genetic Analyzer 3500