کارگاه ارزيابي و عارضه‌يابي سازمان از منظر مديريت دانش

نام دوره : کارگاه ارزيابي و عارضه‌يابي سازمان از منظر مديريت دانش
نام لاتین دوره : Knowledge Management Assessment and Pathology Workshop in organization
کد دوره : P.M.94.223
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

نیازهای سازمان در حوزۀ مدیریت دانش بسیار متنوع هستند. در هر یک از مراحل فرآیند هفت‌گانه مدیریت دانش، هر سازمانی ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. نکتۀ اساسی و کلیدی که مدیران سازمان‌ها باید به آن توجّه نمایند، این است که بتوانند مهم‌ترین مشکلات سازمان خود را در هر یک از مراحل هفت‌گانۀ مدیریت دانش شناسایی نمایند. درضمن مدیران باید مشخّص کنند که در کدامیک از فرآیندهای مدیریت دانش ضعف بیش‌تری دارند و با اصلاح كدام فرآيند مديريت دانش، بسياري از مشكلات ديگر سازمان مرتفع خواهد شد؟ در اين كارگاه آموزشي روش‌ها و تكنيك‌هاي عملي و كاربردي جهت ارزيابي و عارضه‌يابي سازمان از منظر مديريت دانش ارائه مي‌شود.

اهداف دوره :
  1. درك اهميت ارزيابي و عارضه‌يابي سازمان از منظر مديريت دانش
  2. آشنايي با گام‌هاي ارزيابي و عارضه‌يابي سازمان از منظر مديريت دانش
  3. شناسايي نقاط قوّت و ضعف سازمان در هر يك از فرآيندهاي مديريت دانش و ابعاد آن 
سر فصل ها :
  1. معرفي چارچوب عمومي مديريت دانش
  2. معرفي ابعاد چهارگانه مديريت دانش
  3. ارزيابي سازمان در هفت فرآيند مديريت دانش
  4. ارزيابي سازمان در چهار بعد مديريت دانش
  5.  اولويت‌بندي مشكلات سازمان از منظر مديريت دانش
کارگاه ارزيابي و عارضه‌يابي سازمان از منظر مديريت دانش