روش مدیریت پروژه سرآمد ایران مبتنی بر پرینس2

نام دوره : روش مدیریت پروژه سرآمد ایران مبتنی بر پرینس2
نام لاتین دوره : Iranian Excellent of project management (Based on prince 2)
کد دوره : P.M.94.224
مدت زمان : 24 ساعت
هزینه ثبت نام : 5,500,000 ریال

خلاصه دوره :

در هر سال، پروژه‌های متعددی در کشور اجرا می‌شود. پروژه ابزار اصلی تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و به‌طور معمول، مخاطرة بیشتری از فعالیت های متعارف کسب و کار دارد. بنا بر این پیروی از روش تجربه‌شده، هماهنگ، یکپارچه و قابل اطمینان مدیریت پروژه، سرمایه‌گذاری ارزشمندی است.

روش مدیریت پروژه سرآمد ایران با استفاده از اصول، مؤلّفه‌ها و فرآیندهای  (Prince 2) و با به رسمیت شناختن استفاده از تکنیک‌های مدیریت پروژه (PM BOK)، یکی از بهترین و منعطف‌ترین روش های مدیریت پروژه را ارائه نموده است که می تواند برای هر پروژه ای به ویژه پروژه‌های حوزة فناوری اطلاعات و ارتباطات و پروژه‌های علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با اصول روش مدیریت پروژه سرآمد ایران
 2. آشنایی با منشور اخلاق حرفه ای مدیریت پروژه
 3. آشنایی با فرآیند مدیریت پروژه
 4. آشنایی با مؤلّفه‌های مدیریت پروژه
 5. آشنایی با راهبردهای مدیریتی پروژه
 6. آشنایی با مدیریت سرمایة انسانی پروژه
مخاطبین دوره :
 1. فعالان حوزه مدیریت پروژه
 2. مسئوولان و مدیران سازمان‌هایی که امور پروژه‌ای دارند.
 3. دانشجویان مهندسی صنایع و سایر رشته‌های مرتبط با مدیریت طرح، سبد پروژه و پروژه
سر فصل ها :
 1. منشور اخلاق حرفه‌ای سرآمد ایران
  1. کلیات وتعاریف
  2. مسئولیت پذیری خدا محور، عاقلانه و هنرمندانه
  3. احترام به ارزش و کرامت انسانی
  4. انصاف
  5. راستگویی و صداقت
  6. نقض موارد اخلاقی
 2. اصول مدیریت پروژه
  1. اصل اوّل: استمرار توجیه پروژه
  2. اصل دوم: یادگیری از درس‌ها و تجربه‌های گذشته
  3. اصل سوم: نقش‌ها و مسئولیت‌های مشخص
  4. اصل چهارم: مدیریت مرحله به مرحله
  5. اصل پنجم: مدیریت پروژه با توجه به محدودة اختیار تفویض‌شده
  6. اصل ششم: تمرکز بر محصولات پروژه
  7. اصل هفتم: متناسب‌سازی روش مدیریت پروژه با شرایط، محیط و ویژگی‌های پروژه
 3. مؤلّفه‌های مدیریت پروژه
  1. مؤلّفة اول: تعریف پروژه و طرح توجیهی
  2. مؤلّفة دوم: سازمان
  3. اصل سوم: نقش‌ها و مسئولیت‌های مشخص
  4. مؤلّفة سوم: مدیریت کیفیت
  5. مؤلّفة چهارم: برنامه‌ریزی
  6. مؤلّفة پنجم: مدیریت مخاطرات
  7. مؤلّفة ششم: مدیریت تغییرات
  8. مؤلّفة هفتم: پیشرفت
 4. فرآیند مدیریت پروژه سرآمد ایران
  1. راه اندازی پروژه
  2. شروع پروژه
  3. مدیریت محدودة مرحله
  4. کنترل مرحله
  5. مدیریت اجرا و تحویل محصولات مرحله
  6. بستن پروژه
روش مدیریت پروژه سرآمد ایران مبتنی بر پرینس2