استانداردهای حسابداری دورۀ 2

نام دوره : استانداردهای حسابداری دورۀ 2
نام لاتین دوره : Accounting Standards 2
کد دوره : P.M.94.239
مدت زمان : 64 ساعت
هزینه ثبت نام : 15,000,000 ریال

خلاصه دوره :

آموزش استانداردهای حسابداری 1 تا 10

اهداف دوره :

1- تحلیل نظری استانداردهای 1 تا 10

2- تحلیل عملی استانداردهای 1 تا 10

سر فصل ها :

1- نحوۀ ارائۀ صورت‌های مالی

2- صورت جریان وجوه نقد

3- درآمد عملیاتی

4- ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی (تجدید نظر شده 1384)

5- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384)

6- گزارش عملکرد مالی

7- حسابداری موجودی مواد و کالا

8- حسابداری پیمان‌های بلندمدّت

9- حسابداری کمک‌های بلاعوض دولت

استانداردهای حسابداری دورۀ 2