مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان

نام دوره : مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان
نام لاتین دوره : Human resource security
کد دوره : P.M.94.107
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 3,500,000 ریال

خلاصه دوره :

رعایت اصول امنیتی در گزینش و استخدام کارکنان، برای افرادی که در فرآیندهای اشتغال به کار کارمندان نقش دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شركت‌كنندگان، در پايان اين دوره علاوه‌بر آشنايي كامل با كنترل‌ها و الزام‌هاي امنيتي در مراحل گزينش، حين خدمت، تغيير شغل يا خاتمة استخدام كاركنان مي‌توانند امنيتي پايدار را براي مجموعة سازماني خويش، از طريق اعمال كنترل‌هاي امنيتي خاص كاركنان به‌دست آورند.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با سازوکارهای مدیریت امنیت منابع انسانی سازمان
 2. آشنایی با کنترل‌های امنیتی در مراحل گزینش، حین استخدام و خاتمة کار کارکنان
مخاطبین دوره :
 1. مدیران و کارشناسان واحد کارگزینی سازمان
 2. مدیران و کارشناسان واحد حراست
 3. مشاوران امنیت اطلاعات
 4. سایر علاقه‌مندان به مباحث امنیت اطلاعات
سر فصل ها :
 1. آشنايي با امنيت اطلاعات و الزام‌هاي امنیتی
 2. نحوة شناسايي نيازمندی‌های امنيت اطلاعات سازمان
 3. چگونگی برآورد مخاطرات امنيت اطلاعات مرتبط با کارکنان
 4. آشنایی با امنيت منابع انساني، پيش از اشتغال و در مرحلة گزينش
 5. آشنايي با ضوابط و شرايط استخدام كاركنان
 6. آشنایی با نحوة تنظیم تفاهم‌نامه‌های عدم افشای اطلاعات
 7. انتخاب و پياده‌سازي كنترل‌هاي امنيتي خاص کارمندان
 8. چگونگی فراهم‌آوری امنيت اطلاعات در حين خدمت كارمندان
 9. آشنایی با نحوة تدوين فرآيندهاي انضباطي
 10. چگونگی تأمين امنيت اطلاعات پس از خاتمة استخدام يا تغيير شغل کارکنان
مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان