آشنایی با اصول و مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ISOIEC 20000

نام دوره : آشنایی با اصول و مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ISOIEC 20000
نام لاتین دوره : Information Technology Service Management Systems (ITSMS) Foundation
کد دوره : P.M.94.132
مدت زمان : 16 ساعت
هزینه ثبت نام : 5,500,000 ریال

خلاصه دوره :

امروزه، حوزه فناوری اطلاعات با معضل جدیدی مواجه شده که ناشی از حرکت غیرنظام‌مند و رویکرد "رفع مشکل" در این حوزه است. کیفیت پائین ارائة خدمات به کاربران، طولانی‌شدن حل مسائل سیستم‌ها، کمبود وقت در برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌ها و هزینه‌های مکرر و ...، همه ناشی از نبود یک بستر ساخت‌یافته در مدیریت فناوری اطلاعات است. ISO/IEC 20000، مجموعه‌ای یک‌پارچه از فرآیندهای مدیریتی را جهت ارائة مؤثر خدمات، به سازمان و مشتریان ارائه می‌دهد. در این دوره شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت خدمات فناوری اطلاعات با الزامات و فرآیندهای مدیریتی این سیستم آشنا خواهند شد.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت خدمات فناوری اطلاعات
 2. شناخت نقش ISO/IEC 20000 در مدیریت خدمات IT سازمان
مخاطبین دوره :
 1. مدیران، کارشناسان، متخصصان و مشاوران حوزة فناوری و امنیت اطلاعات
 2. مدیران و کارشناسان طرح و برنامه، سیستم‌ها و روش‌ها و تضمین کیفیت سازمان‌ها
 3. شرکت‌های مشاوره و مجری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
 4. کارکنان درگیر در توسعه و بهبود فرآیندهای سازمانی
سر فصل ها :
 1. اصول و مفاهیم سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSMS)
 2. معرفی و تاریخچه استاندارد ISO/IEC 20000
 3. دامنه و اهداف بخش‌های ISO/IEC 20000 و نحوة به‌کارگیری آنها
 4. مزایای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 5. اقلام پیکربندی (CI)
 6. پایگاه دادة مدیریت پیکربندی (CMDB)
 7. توافقنامه‌های سطح خدمات (SLA)
 8. تداوم خدمات و مدیریت دسترسی
 9. مدیریت امنیت اطلاعات
 10. مدیریت وقایع و مشکلات
 11. مدیریت پیکربندی، تغییر و استقرار
 12. معرفی فرآیندهای استاندارد ISO/IEC 20000 شامل:
  1. الزامات سیستم‌های مدیریتی
  2. برنامه‌ریزی و اجرای مدیریت خدمات
  3. برنامه‌ریزی و اجرای خدمات تغییریافته یا جدید
  4. فرآیندهای ارائه خدمات و فرآیندهای ارتباطی
  5. فرآیندهای تصمیم‌گیری، کنترلی و استقرار
آشنایی با اصول و مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ISOIEC 20000