پیاده‌سازی و سرممیزی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ISOIEC 20000 و ISO 19011 تحت اعتبار انجمن جهانی ممیزان

نام دوره : پیاده‌سازی و سرممیزی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ISOIEC 20000 و ISO 19011 تحت اعتبار انجمن جهانی ممیزان
نام لاتین دوره : Information Technology Service Management Systems (ITSMS) AuditorLead Auditor
کد دوره : P.M.94.133
مدت زمان : 40 ساعت
هزینه ثبت نام : 8,900,000 ریال

خلاصه دوره :

در این دورة آموزشی، شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با الزامات و نحوة پیاده‌سازی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، با تکنیک‌های ممیزی، مدیریت و رهبری تیم ممیزی، نحوة رفتار به هنگام ممیزی، فنون ارتباطی، تهیه چک‌لیست ممیزی، تشخیص عدم انطباق، تهیة گزارش و نحوة تعیین اقدامات اصلاحی، صلاحیت و سیستم ارزیابی ممیزان، روال و ضوابط بین‌المللی ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات آشنا می‌شوند. در این دوره، به‌منظور درک عمیق‌تر مفاهیم ارائه‌شده، کارگاه‌های آموزشی متعددی تعبیه شده است.

اهداف دوره :
 1. آشنایی با نحوة تصدیق و صحه‌گذاری استاندارد ISO/IEC 20000
 2. آشنایی با نحوة ممیزی شخص ثالث و مراحل ثبت و صدور گواهینامه ITSMS
مخاطبین دوره :
 1. مدیران، کارشناسان، متخصصان و مشاوران حوزة فناوری و امنیت اطلاعات
 2. مدیران و کارشناسان طرح و برنامه، سیستم‌ها و روش‌ها و تضمین کیفیت سازمان‌ها
 3. شرکت‌های مشاوره و مجری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
 4. سرممیزان، ممیزان داخلی و خارجی انواع سیستم‌های مدیریتی
 5. کارکنان درگیر در توسعه و بهبود فرآیندهای سازمانی
سر فصل ها :
 1. آشنایی با مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 2. مروری بر فرآیندهای ITSMS
 3. دامنه و اهداف بخش‌های ISO/IEC 20000 و نحوة به‌کارگیری آنها
 4. تشریح گام‌های پیاده‌سازی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 5. معرفی استاندارد ISO 19011 به‌‌عنوان استاندارد مدیریت ممیزی
 6. نحوة برنامه‌ریزی ممیزی خارجی
 7. تهیه چک‌لیست ممیزی
 8. نحوة صلاحیت و ارزیابی ممیزان
 9. ثبت و طبقه‌بندی عدم انطباق‌ها
 10. نحوة تهیه، تصویب و توزیع گزارش ممیزی
 11. فرآیند اخذ گواهینامه ITSMS
 12. آشنایی با روال و ضوابط بین‌المللی ممیزی شخص ثالث
پیاده‌سازی و سرممیزی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ISOIEC 20000 و ISO 19011 تحت اعتبار انجمن جهانی ممیزان