انواع مجوز های نشر دیجیتال

انواع مجوز برای آثار دیجیتال مبتنی بر حامل

۱- پروانه انتشار:  در صورتی که شما قصد ارائه محصولات رسانه‌ای به صورت لوح فشرده و یا نرم‌افزار تلفن همراه را داشته باشید می‌بایست توسط مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد مورد تایید قرار گیرد. در این خصوص پس از بررسی‌های محتوایی پروانه انتشار به نام ناشر صادر می‌گردد و این مجوز بابت تایید محتوای اثر مربوطه خواهد بود.

۲- مجوز تکثیر:  در صورتی که بخواهید اثر مربوطه در بازار جهت فروش به‌صورت لوح فشرده عرضه گردد می‌بایست نخست مجوز تکثیر دریافت گردد. روال درخواست مجوز تکثیر بر روی پانل سرآمد مشابه روال مربوط به ثبت نرم‌افزار و درخواست پروانه انتشار است.

 

۳- هولوگرام:  آثاری که پروانه انتشار و مجوز تکثیر دریافت کرده‌اند می‌بایست هولوگرام را بر روی محصول خود الصاق نمایند. بر روی هر هولوگرام یک عدد منحصربفرد درج شده که خریدار محصولات شما با وارد کردن آن در سامانه مربوطه دارا بودن مجوز محصول را کنترل می‌نماید. روال اخذ هولوگرام بدین صورت است که می‌بایست پس از دریافت مجوز تکثیر تعداد هولوگرام درخواستی خود را برای هر اثر به ناشر اعلام نمایید.

۴- گواهی ثبت:  برای محصولاتی که دارای خلاقیت و یا ایده خاصی می‌باشند و مالک به دنبال ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی است، گواهی ثبت صادر می‌شود که همانند فرآیند گواهی ثبت مالکیت معنوی اختراعات و اکتشافات می‌باشد. . روال درخواست

مجوز تکثیر بر روی پانل سرآمد مشابه روال مربوط به ثبت نرم‌افزار و درخواست پروانه انتشار است.