تعرفه خدمات

نشانه تجاری، لوگو و آرم

طراحی گرافیک نشانه نوشته لاتين براى يك نشان فارسى، يك طراحی گرافیک مجزا محسوب می‌شود. چنانچه نوشته زير نشانه محدود به انتخاب فونت باشد، جزو طراحی گرافیک نشانه است و مبلغى اضافه نمی‌شود.

قيمت پايه 500,000 تومان

طراحی بسته بندى

طراحی گرافیک بسته‌بندى، برچسب (لیبل) و ساك خريد شامل طرح گرافيكی، طرح هندسى ساده و خط تيغ است. هزينه خدمات ديگر مانند طراحی گرافیک هندسه ويژه براى بسته‌بندى، عكاسى، انتخاب نام، تدوين شعار، طراحی گرافیک نشانه يا نشانه نوشته و فرم‌بندى خاص براى ليتوگرافى و چاپ جداگانه حساب می‌شود.

براى طراحی گرافیک نسخه‌هاى ديگر از بسته‌بندى اصلى و يا تغيير در اندازه، براى هر مورد قيمت پايه 30% محاسبه می‌شود. شود.

طراحی گرافیک بسته‌بندى                                  قيمت پايه 800,000 تومان

طراحی گرافیک لیبل                                           قيمت پايه 300,000 تومان

طراحی گرافیک ساك خريد                                    قيمت پايه 100,000 تومان

تصویرسازی و طراحی کاراکتر

طراحی و شخصیت‌سازی به‌عنوان نمادی از مؤسسه، محصول و ...

قیمت پایه 600,000 تومان


طراحی موقعیت‌های مختلف شخصیت هر مورد

قیمت پایه 600,000 تومان

هزینه طراحی اشکال دیگر یک کاراکتر، به‌ازای هر شخصیت، 50% قیمت پایه محاسبه می‌شود.
در کتاب‌های مصور، هزینه طراحی شخصیت‌ها صرفاً برای خلق آن شخصیت خاص مانند : شخصیت انسان‌ها ، حیوانات ، گیاهان و ... خواهد بود و هزینه تصویرسازی کتاب جداگانه محاسبه می‌شود.

اوراق ادارى (ست اداری)

طراحی گرافیک يك مجموع کامل اوراق یا ست اداری شامل: سربرگ، پاكت نامه، فولدر، كاغذ يادداشت و كارت ويزيت است.


قيمت پايه 800,000 تومان

بروشور

بروشور مجموعه اى از اطلاعات يا توضيحات درباره يك شركت، يك محصول و يا خدمات است كه می‌تواند از دو تا هر تعداد صفحه باشد. معمولاً يك بروشور به‌صورت يكپارچه (جلد و صفحات داخلى) توسط يك طراح گرافیست، طراحی و اجرا می‌شود.

طراحی گرافیک بروشور تا 8 صفحه، هر صفحه             قيمت پايه 300,000 تومان


طراحی گرافیک بروشور تا 16 صفحه، هر صفحه            قيمت پايه 250,000 تومان


طراحی گرافیک بروشور بيش از 16 صفحه، هر صفحه     قيمت پايه 180,000 تومان


هزينه تصويرسازى، حروفچينى، ترجمه، عكاسى، اسكن تصاویر و موارد ديگر جداگانه حساب می شود.

كاتالوگ

اطلاعات طبقه‌بندى شده‌اى از مجموعه محصولات و يا خدماتى است كه مى‌تواند از چند صفحه تا ده‌ها و يا صدها صفحه باشد. ممكن است جلد كاتالوگ جداگانه طراحی شده و صفحه‌هاى داخلى به‌صورت ثابت و يا مشابه صفحه‌آرايى می‌شوند.

طراحی گرافیک جلد كاتالوگ  شامل رو و پشت جلد و عطف                   قيمت پايه 300,000 تومان


طراحی گرافیک ساختار كلى كاتالوگ و صفحه‌هاى داخلى تا 16 صفحه    قيمت پايه 500,000 تومان


اجراى صفحه هاى داخل از 16 صفحه به بعد هر صفحه                         قيمت پايه 30,000 تومان


هزينه تصويرسازى، حروفچينى، ترجمه، عكاسى، اسكن تصاویر و موارد ديگر جداگانه حساب می شود.

طراحی پوستر

طراحی گرافیک پوستر و مزایای آن:  1.امکان برخورد تعداد بسيار زياد بازديد کنندگان. 2. امکان ارتباط مستقيم با افرادی که به کار شما علاقه‌مند هستند. 3. در اختيار داشتن زمان بسيار بيشتر برای ارائه کار نسبت به سخنرانی. 4. مکان بحث رو در رو و تبادل اطلاعات و تجربيات با بازيدکنندگان.

يک پوستر جذاب می‌تواند افراد گذری که در حوزه تخصصی شما نيستند را نيز به کار شما علاقه‌مند کند.

 قيمت پايه 200,000 تومان

هزينه خدمات ديگر مانند عكاسى، خوشنويسى، اسكن و تدوين شعار جداگانه حساب می‌شود.

طراحی کتاب - Book Design

طراحی ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفورم)                      قیمت پایه 800,000 تومان

طراحی ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب                                    قیمت پایه 700,000 تومان

طراحی رو، پشت و عطف هر کتاب                                                             قیمت پایه 450,000 تومان

طراحیِ صفحه‌آرایی کتاب‌های تصویری و کتاب‌های نوشتاری خاص ، هر صفحه     قیمت پایه 45,000 تومان

طراحیِ صفحه‌آرایی کتاب‌های نوشتاری عمومی                                          هر صفحه 80,000 تومان

هزینه خدمات دیگر مانند طراحی نشانه و یا نشانه نوشته، تصویرسازی و موارد دیگر جداگانه محاسبه می‌شود.
هزینه بازسازی دیگر جلدهای یک یونیفورم ، 50 % قیمت پایه محاسبه می‌شود.

سایت‌های استاتیک

در حال بررسی

مجله

طراحى ساختار کلى مجله و شيوه‌ى حروف چينى                      قيمت پايه 2,000,000 تومان

طراحى جلد هر شماره                                                             قيمت پايه 400,000 تومان

طراحى و اجراى صفحات داخل، هر صفحه                                   قيمت پايه 20,000 تومان

طراحى نام مجله بر پايه‌ى طراحى نشانه نوشته و جدا از دستمزدهاى بالا حساب می‌شود.

طراحى سر صفحه‌هاى تصويرى و نوشتارى بر مبناى پیکتوگرام محاسبه می‌شود.

فولدر

طراحى فولدر تبليغاتى     قيمت پايه 500,000 تومان

هزينه ى خدمات ديگر مانند عکاسى، اسکن، طراحى شعار و موارد ديگر، جداگانه حساب می شود.

بسته‌بندی

بسته بندى طراحى بسته بندى                    قيمت پايه 800,000 تومان

طراحى برچسب کالا                                  قيمت پايه 100,000 تومان

طراحى ساک خريد                                    قيمت پايه 250,000 تومان

طراحى بسته‌بندى، برچسب و ساک خريد شامل طرح گرافيک، طرح هندسى ساده و طراحى تيغ است. هزينه‌ى خدمات ديگر مانند طراحى هندسه‌ى ويژه براى بسته‌بندى، عکاسى، انتخاب نام، تدوين شعار، طراحى نشانه يا نشانه نوشته و فرم‌بندى خاص براى ليتوگرافى و چاپ جداگانه حساب می‌شود. ٪ 30 براى طراحى نسخه‌هاى ديگر از بسته‌بندى اصلى و يا تغيير در اندازه، براى هر مورد قيمت پايه محاسبه می‌شود.

دفترچه‌ راهنما

دفترچه‌ى راهنما به مجموعه اطلاعات توضيحى درباره‌ى يک کالا و يا توضيح چگونگى کارکرد یک محصول اطلاق می‌شود. طراحى و اجراى دفترچه‌ى راهنما معمولاً یک پارچه و توسط يک طراح انجام می‌شود. ممکن است مجموعه محصولات یک شرکت با دفترچه راهنماهايى با جلدهاى یکسان و صفحه‌هاى داخلى گوناگون طراحى شوند

 طراحى پشت و روى جلد دفترچه‌ى راهنما                             قيمت پايه 300,000 تومان

طراحى و اجراى صفحه‌هاى داخلى هر صفحه                          قيمت پايه 30,000 تومان

طراحى جدول و نمودار، هر مورد                                            قيمت پايه 40,000 تومان

هزينه‌ى تصويرسازى، حروف‌چينى، ترجمه، عکاسى، اسکن تصويرها و موارد ديگر جداگانه حساب می‌شود.

تقويم و سررسيد

طراحى تقويم ديوارى تک برگ سالانه                                     قيمت پايه 500,000 تومان

طراحى تقويم ديوارى فصلى به اضافه‌ى جلد (پنج صفحه)           قيمت پايه 1,000,000 تومان

طراحى تقويم ديوارى ماهيانه به اضافه‌ى جلد (سيزده صفحه)     قيمت پايه 1,500,000 تومان

طراحى ماکت کلى سر رسيدروز شمار، هفته‌شمار، ماه‌شمار ، هر مورد قيمت پايه 800,000 تومان

طراحى ماکت کلى تقويم روميزى                                          قيمت پايه 500,000 تومان

طراحى ماکت کلى تقويم زير دستى                                      قيمت پايه 400,000 تومان

طراحى ماکت کلى و برگ هاى داخل دفتر يادداشت                   قيمت پايه 100,000 تومان

طراحى تقويم شامل دستمزد طراحى ماکت کلى و صفحه‌آرايى کليه‌ى برگ‌هاى آن می‌شود. هزينه‌ى خدمات ديگر مانند طراحى برگ‌هاى ويژه، طراحى هندسه و تيغ ويژه، طراحى نشانه و يا نشانه نوشته، عکاسى يا تصويرسازى، جداگانه حساب می‌شود. دستمزد طراحى مجموعه‌ى فونت اعداد جداگانه حساب می‌شود.

طراحى کارت

طراحى کارت، کارت دعوت، تبریک و موارد نظير                          قيمت پايه 300,000 تومان

طراحى کارت ویزیت                                                            قيمت پايه 80,000 تومان

طراحى کارت‌هاى بانکى، اعتبارى، تلفن و موارد نظير                   قيمت پايه 500,000 تومان

هزينه‌ى خدمات ديگر مانند عکاسى، اسکن، خوشنويسى و تدوين شعار جداگانه حساب می‌شود.

طراحی تندیس و نشان سینه (بج سینه)

طراحی تندیس یادمان برای مناسبت‌ها و یا ...

 قیمت پایه : 200,000  تومان

طراحی نشان سینه

قیمت پایه: 150,000  تومان

ویراستاری
  1. ویرایش فنی          

ویرایش فنی شامل کنترل رسم‌الخط، علامت‌گذاری، نقطه‌گذاری و یک دست‌سازی می‌شود

قیمت پایه: هر صفحه  3000 تومان

 

  1. ویرایش زبانی- ساختاری

رفع کامل ایرادات گرامری و اصلاح ساختار جملات ترجمه‌شده برای روانیو سهولت خواندن متن

قیمت پایه: هر صفحه 8000-7500 تومان

 

  1. ویرایش تخصصی یا علمی یا محتوایی

ویرایش علمی شامل تطبیق فعل‌ها و فاعل‌ها، اصلاح نوشتار محاوره‌ایی، تغییر ساختار کلی بدون تغییر در مفهوم برای روان‌سازی و انتقال بهتر مفهوم و  کنترل افعال است.

قیمت پایه: هر صفحه 14000-10000 تومان

اخذ مجوز چاپ

مراحل اخذ مجوز چاپ به‌ترتیب شامل اخذ شابک، فیپا، مجوز پیش از چاپ و در نهایت اعلام وصول کتاب است.

قیمت:400,000 تومان