اخذ مجوز‌های نشر کتاب

مؤسسة فرهنگي  هنری سخن­پردازان خواجه نصیر  آمادة ارائة کلیة خدمات مربوط به اخذ مجوزهای قبل از چاپ را به شرح زیر دارد:

  1. اخذ شمارهٔ استاندارد بین‌المللی کتاب (شابک) به اثر قابل چاپ
  2. اخذ فهرست‌نویسی پیش از انتشار (فیپا ) از کتاب­‌خانة ملی ایران
  3. اخذ مجوز قبل از چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


مراحل تنظیم قرارداد چاپ و نشر کتاب:

  1. مؤلف یا مترجم با تعیین وقت قبلی به مؤسسه آمده و پس از مطالعة قرارداد، مبادرت به امضای آن می‌نمایید.
  2. مؤلف یا مترجم پس مطالعة قرارداد، از طریق سایت به صورت غیر حضوری و برخط  (آنلاین) اقدام به ثبت سفارش خود می‌نماید.

مراحل قرار داد با ناشر به صورت غیر حضوری و برخط  (آنلاین):

  1. تکمیل فرم درخواست خدمات
  2. فاکتور در کم‌تر از یک ساعت برایتان صادر می‌شود.
  3. پس از اینکه مبلغ پیش فاکتور را مشاهده نمودید، موافقت خود را با هزینه به بخش چاپ و نشر اطلاع رسانی می‌نمایید تا قرارداد برایتان ایمیل شود.
  4. مؤلف یا مترجم پس از مطالعه قرارداد، به یکی از دفاتر اسناد رسمی شهر خود می‌رود و در حضور سردفتر قرارداد را امضا می‌نماید تا سر دفتر امضای ایشان را گواهی کند. ( برای مؤلفان شهرستانی) سپس قرارداد امضا شده را برای مؤسسه پست می‌کند
  5. ناشر پس از دریافت قرارداد، مبادرت به اخذ شابک، فیپا و مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌نماید.

اسکن مدارک از طریق سایت به شما تحویل داده می‌شود و اصل مدارک نیز برایتان پست می شود.