غرفه آرایی

یکی دیگر از نحوه‌های حضور مجموعه‌ها در نمایشگاه جهت ارائه خدمات و محصولات، فرآیند غرفه‌آرایی است. این بدین معنی است که آن دسته از شرکت‌ها که توان مالی بالا نداشته و یا از قبل تجهیزات نمایشگاهی داشته‌اند، می‌توانند با مشاوره کارشناسان این مجموعه و استفاده از تجربیات و نظرات و در بعضی موارد استفاده از طرح‌ها و اتودهای قبلی و حتی طرح‌های جدید و چیدمان تجهیزات و امکانات،  امکان حضور در فضای نمایشگاه را پیدا کنند. در این حالت مانند غرفه‌سازی صرفاً زمین خالی در اختیار مجموعه قرار نمی‌گیرد؛ بلکه از حداقل امکانات به‌صورت پرتابل (پارتیشن‌های نمایشگاهی) که در اختیار شرکت قرار گرفته می‌توان کمک گرفت و سایر تجیزات موجود را به آن فضا اضافه کرد.