گام های چاپ کتاب

گام­های نخستین قبل از چاپ کتاب

  1. تکمیل کتاب، ویرایش، تایپ و غلط­گیری توسط نویسنده
  2. آماده­شدن طرح جلد توسط انتشارات و یا نویسنده
  3. عقد قرارداد (حضوری و یا غیرحضوری) با انتشارات و تحویل فایل به انتشارات
  4. گرفتن شابک- فیپا توسط ناشر از کتابخانة ملی
  5. گرفتن مجوز قبل از چاپ توسط ناشر از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  6. انتشار کتاب توسط انتشارات و تحویل به نویسنده

پس از بررسی فنی و محتوایی و تأیید اثر ارسالی به دفتر انتشارات و توافق در رابطه با کميت اثر (قطع، تيراژ و ... ) و سپس عقد قرارداد چاپ و نشر کتاب، درخواست فیپای اثر توسط انتشارات انجام می­‌گيرد (دریافت فیپای کتاب از کتابخانة ملی حداقل 5 روز و حداکثر 15 روز کاری به طول می­‌انجامد). پس از دريافت فيپا، يک نسخة پرينتی از کتاب (یک‌رو و صحافی‌شده) برای صدور مجوز ادارة ارشاد به واحد مجوز کتاب ارسال می­‌شود (دریافت مجوز کتاب از اداره ارشاد حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز به طول می‌­انجامد). پس از دریافت کارت مجوز کتاب، انتشارات وارد مرجلة اجرایی چاپ اثر خواهد شد.

گام­های چاپ کتاب بعد از اخذ مجوز کتاب

  1. نسخة نهایی کتاب پس از کنترل نهایی توسط انتشارات با نظارت سفارش­دهنده جهت تهیة فیلم و زینک به لیتوگرافی ارسال می‌شود و همچنین طرح جلد پس از کنترل نهایی جهت تهیه فیلم و زینک چهار رنگ (تمام رنگی) به مراکز تهیه فیلم و زینک رایانه­ای که با عنوان ایمیج­ستر یا خروجی فیلم و یا پلیت­ستر نیز شناخته می‌شوند ارسال می‌گردند.
  2. تهیة ملزومات چاپ مانند کاغذ و مقوا با کیفیت مورد نظر و قطع و مقدار مورد نیاز و تحویل آن به چاپخانه
  3. ارسال زینک رنگی جلد و متن به چاپخانه و چاپ براساس برگ سفارش
  4. آخرین قسمت تهیه کتاب، صحافی است که پس از مراحل تا و ترتیب و تجلید (تو جلدگذاری) و برش­کاری و بسته‌بندی (شرینگ) کتاب را آماده بازرسی می‌نمایند.